Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Václavková Martina

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Přehled učiva na 26.-30.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.-30.9.  Třída:  4.E            Český jazyk  Procvičování učiva a jeho aplikace  Slova nadřazená, podřazená, souřadná  Mnohoznačná, synonyma, antonyma  Práce s texty, zdokonalování čtenářských dovedností  Do pátku – naučit básničku – viz. přílohy zde a  Teams    Matematika  Procvičování početních operací a jejich aplikace v úlohách  Násobilka, dělení se zbytkem, zaokrouhlování  Rozklad čísel, řády (jednotky, desítky, stovky…..)  Slovní a problémové úlohy  Práce s tabulkami čísel  Úterý 27.9. klasifikované procvičování – malá násobilka (dělení i násobení)     Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Houby  Práce s obrazovým materiálem a literaturou  V následujícím týdnu pondělí…

Pramalby

Kdo by se někdy alespoň na chvilku nezatoužil podívat do pravěku. My si o této době povídáme ve vlastivědě a dnes také při výtvarné výchově. Věnovali jsme se pravěkému umění. Nechali jsme se inspirovat jeskynními malbami pravěkých lidí a pokusili se je napodobit. Kreslili jsme rudkou a uhlem na velké formáty papíru. Děti práce bavila. Jejich kresby jsou velmi zdařilé.

Přehled učiva na 19. – 23.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.září  Třída:  4.E    Středa – OLYMPIJSKÝ BĚH – v rámci Tv  Pátek 23.9. – ZKRÁCENÁ VÝUKA DO 12.H – JE TŘEBA, ABY RODIČE POTVRDILI V BAKALÁŘÍCH  Český jazyk  Opakování učiva z nižších ročníků  Hlásková podoba slov, význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, řazení   Zdokonalování čtenářských dovedností – čtenářská dílna, rozvoj slovní zásoby, 19.9. školní knihovna – mějte vlastní knihu  Práce s básní – naučit se báseň do 30.9. – více bude sděleno v průběhu týdne, báseň bude poté k dispozici žákům i v Teamsech  Středa – diktát- plně klasifikované (látka třetího…

KRESLÍME PŘÍRODOU

Příroda má množství barev. Stačí se podívat a uvidíme jich spoustu. Jenom třeba na odstíny zelené nám jistě prsty jedné ruky stačit nebudou. A co teprve ty další. Na barvy v přírodě se však nemusíme jen koukat. My jsme je dnes využili k tvoření. Zprvu bylo nemálo dětí zaskočeno pokynem, že mají kreslit, když dostaly jen čtvrtky. A čím jako? Dotazovali se někteří slovy nebo pohledy. Kreslili jsme přírodninami. Můžete zkusit odhadnout, poznat, kterou barvu odkud děti získaly.   Dětem se aktivita líbila a na výtvorech je to vidět. Domluvili jsme se, že až se podzim ohlásí více, vydáme se…

UKLIĎME ČESKO

Dnešní čas výuky jsme věnovali environmentální oblasti. Věnovali jsme se tématu, které souvisí s našimi každodenními i občasnými lidskými akvititami a tím, co při nich vzniká, tím, co nám při nich úmyslně i neúmyslně odpadne. Ano, věnovali jsme se odpadům. První část dopoledne jsme si ve škole pustili několik krátkých videí, které nám připomněla, jak se v přírodě chovat, abychom ji zbytečně nezatěžovali. Pokud máte chuť, můžete se na ně také podívat. O videích jsme si povídali. Pak se děti vrhly na pracovní list s názvem Umíš zacházet odpady. Zamýšleli jsme se nad tím, jaké odpady vyprodukujeme (každý za sebe),…

Jak se vidím já

Zrcadlo, zrcadlo pověz mi…. Pohled do zrcadla jsme si při výtvarné výchově vyzkoušeli bez zrcadla. Tvořili jsme sebe tak, jak se vidíme z venku i zevnitř. Naše obrázky mají otevírací hlavu a v ní to, co máme rádi. Obrázky se dětem podařily. Mnozí jsou si  velmi podobní. Na některé se můžete podívat i tady. Poznáte je?  

Přehled učiva na týden 12.-16.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.září  Třída:  4.E    Pátek: akce UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ČERNOŠICE.  Český jazyk  Opakování učiva třetího ročníku  Procvičování již probraných pravopisných jevů  Význam slov, hlásková podoba  Orientace a práce s texty  Rozvoj čtenářských dovedností  Středa – klasifikované -diktát -jevy z předchozích ročníků – do žk jen jedničky    Matematika  Opakování učiva třetího ročníku  Procvičování již probraných matematických operací  Pyramidy, výstaviště, pavučiny, slovní úlohy  Úterý – klasifikované – malá násobilka – do žk jen jedničky    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Úvodní hodina, seznámení s učivem přírodovědy čtvrtého ročníku  Živá a neživá příroda – třídění  Vlastivěda  – pojem…