Třída 4.E

Pozor! Toto je archivní stránka 4.E ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Přehled učiva na týden 10.-14.října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.října  Třída:  4.E      Český jazyk  Procvičování probraného učiva  Synonyma, antonyma, slova citově zabarvená  Středa 12.10. – klasifikované – opakování učiva třetího ročníku (úvodní písemná práce – průřez tématy)  Rozvoj stylistických a čtenářských dovedností  Do 15.10 donést čtenářský deník – záznam o knize    Matematika    Procvičování  Lesoň, parkety, krokování, práce s tabulkami  Pátek 14.10 – klasifikované opakování učiva třetího ročníku (úvodní písemná práce – průřez tématy)  Rozvoj matematických představ a aplikace poznatků v úlohách    Anglický jazyk  clil      Přírodověda  Rostliny    Vlastivěda  Opakování Keltové – pondělí minitestík – do žk jen…

Kde rostou knoflíky?

KNOFLÍKOVÝ STROM Řekni, řekni prosím! Jak vznikají knoflíky? Daleko, předaleko je tajemný les veliký. Rostou v něm prastaré dlouhověké stromy. Daleko větší jsou něž ve velkoměstech domy. U těch stromů v dávné době, Když tvůj praprapředek byl míň než malé robě. Nad největším stromem zazněl zvláštní hrom. A podivná změna stala se potom. Stromy začly tam růst jak divé. Řekl bys, že jsou to bytosti živé. Pak uhodil blesk veliký. Na stromě vypučely knoflíky. Kde dopadla jiskřička, Vyrostla nová větvička. Jak stromy věkem kráčí, Vyrostly v okolí semenáčky. A na všech rostou knoflíky. Jsou barevné, malinké i veliký. Ze stromu…

Přehled učiva na týden 3. – 7. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7.října  Třída:  4.E      Český jazyk  Procvičování a upevňování učiva  Význam slov, slova mnohoznačná a jednoznačná, synonyma, antonyma, zdrobněliny  Doplňovací cvičení, vyjmenovaná a příbuzná slova  Práce s texty, tvůrčí psaní  Klasifikované – středa – přepis nebo opis textu  Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně – přineste si vlastní knihu    Matematika  Procvičování násobilka včetně dělení se zbytkem i beze zbytku  Zaokrouhlování, rozklad čísel, práce se stovkovou tabulkou  Aplikace početních operací ve slovních úlohách a diagramech  Klasifikované – čtvrtek– dělení se zbytkem    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Pondělí – klasifikované opakování houby  Nová…

Přehled učiva na 26.-30.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.-30.9.  Třída:  4.E            Český jazyk  Procvičování učiva a jeho aplikace  Slova nadřazená, podřazená, souřadná  Mnohoznačná, synonyma, antonyma  Práce s texty, zdokonalování čtenářských dovedností  Do pátku – naučit básničku – viz. přílohy zde a  Teams    Matematika  Procvičování početních operací a jejich aplikace v úlohách  Násobilka, dělení se zbytkem, zaokrouhlování  Rozklad čísel, řády (jednotky, desítky, stovky…..)  Slovní a problémové úlohy  Práce s tabulkami čísel  Úterý 27.9. klasifikované procvičování – malá násobilka (dělení i násobení)     Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Houby  Práce s obrazovým materiálem a literaturou  V následujícím týdnu pondělí…

Pramalby

Kdo by se někdy alespoň na chvilku nezatoužil podívat do pravěku. My si o této době povídáme ve vlastivědě a dnes také při výtvarné výchově. Věnovali jsme se pravěkému umění. Nechali jsme se inspirovat jeskynními malbami pravěkých lidí a pokusili se je napodobit. Kreslili jsme rudkou a uhlem na velké formáty papíru. Děti práce bavila. Jejich kresby jsou velmi zdařilé.

Přehled učiva na 19. – 23.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.září  Třída:  4.E    Středa – OLYMPIJSKÝ BĚH – v rámci Tv  Pátek 23.9. – ZKRÁCENÁ VÝUKA DO 12.H – JE TŘEBA, ABY RODIČE POTVRDILI V BAKALÁŘÍCH  Český jazyk  Opakování učiva z nižších ročníků  Hlásková podoba slov, význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, řazení   Zdokonalování čtenářských dovedností – čtenářská dílna, rozvoj slovní zásoby, 19.9. školní knihovna – mějte vlastní knihu  Práce s básní – naučit se báseň do 30.9. – více bude sděleno v průběhu týdne, báseň bude poté k dispozici žákům i v Teamsech  Středa – diktát- plně klasifikované (látka třetího…

KRESLÍME PŘÍRODOU

Příroda má množství barev. Stačí se podívat a uvidíme jich spoustu. Jenom třeba na odstíny zelené nám jistě prsty jedné ruky stačit nebudou. A co teprve ty další. Na barvy v přírodě se však nemusíme jen koukat. My jsme je dnes využili k tvoření. Zprvu bylo nemálo dětí zaskočeno pokynem, že mají kreslit, když dostaly jen čtvrtky. A čím jako? Dotazovali se někteří slovy nebo pohledy. Kreslili jsme přírodninami. Můžete zkusit odhadnout, poznat, kterou barvu odkud děti získaly.   Dětem se aktivita líbila a na výtvorech je to vidět. Domluvili jsme se, že až se podzim ohlásí více, vydáme se…