Třída 5.A

Třídní učitel:

Mgr. Cvrčková Monika

 tel: 251001606
 mcvrckova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Nerost nebo minerál?

V přírodovědě se zabýváme neživou přírodou. Děti při hodinách objevují její krásy, seznamují se se světem nerostů a hornin, kterému se budou podrobněji věnovat v deváté třídě, někteří možná ve svém volném čase. V tomto týdnu jsme vytvářeli 3D modely krystalů, pracovali s literaturou a prohlédli si ukázky nerostů. Ukázky zajímavých nerostů a hornin je budou provázet i v následujících hodinách.