Třída 5.A

Třídní učitel:

Mgr. Cvrčková Monika

 tel: 251001606
 mcvrckova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Matematická olympiáda 2023

Milí příznivci matematiky, v příloze naleznete zadání a instrukce k letošní matematické olympiádě. Nejzazší termín pro přihlášení je 23.11.2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23.1.2023 pro kategorie Z6-8. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). Svou účast také nahlaste svému učiteli matematiky, kterému budete odevzdávat své vypracované úlohy školního kola. Neváhejte ho také kontaktovat ohledně dotazů k MO. S pozdravem Marie Zálešáková garantka okresního kola MO          

Nerost nebo minerál?

V přírodovědě se zabýváme neživou přírodou. Děti při hodinách objevují její krásy, seznamují se se světem nerostů a hornin, kterému se budou podrobněji věnovat v deváté třídě, někteří možná ve svém volném čase. V tomto týdnu jsme vytvářeli 3D modely krystalů, pracovali s literaturou a prohlédli si ukázky nerostů. Ukázky zajímavých nerostů a hornin je budou provázet i v následujících hodinách.