Třída 5.B

Třídní učitel:

Ing. Lenka Konrádová

 tel: 251001794
 lkonradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy