Třída 5.B

Třídní učitel:

Ing. Lenka Konrádová

 tel: 251001794
 lkonradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Vysvědčení

Milé žákyně, milí žáci, v pátek 26.6. nás čeká poslední školní den. Sejdeme se v 8.30 před školou.