Třída 5.E

Třídní učitel:

Martina Václavková

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

M19 – Konečně spolu

Po vice než dvou měsících jsme se dnes sešli ve škole. Sice jen část žáků ze třídy, ale alespoň někteří se ze sítě dostali do reálného školního světa, i když v poněkud upravené podobě, než jsme byli zvyklí.  Myslím, že náročnou, nezvyklou situaci jsme zvládli se ctí. Dnes jsme společně vymýšleli, co pozitivního nám škola „v síti“ přinesla. A nebylo toho zrovna málo. Dokázali jsme se vypořádat s nečekanou situací a přizpůsobit se. Mnozí se osamostatnili, osobnostně „vyrostli“. Zdokonalili jsme se v práci s pc technologiemi, trénovali práci s materiály v papírové i elektronické podobě, uvědomili si potřebnost hospodařit s…

Plán učiva 25.května – 29.Května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   25. – 29. 5. 2020  Třída:  5.E      Český jazyk  1) učebnice 101-105 prostudovat modré rámečky  2) pracovní sešit všichni – 37 a 38 celá, 39a/ 2, 39b/3  3) pracovní sešit dobrovolné – 39a/1, str 39b/ 4,5  4) dobrovolné literatura Prskavec – pracovní list  Matematika  1)Pracovní sešit všichni 48/1-8, str. 49/1, 2, 4, str. 50/ 1,2, str.51/1,2.4,5  2) pracovní sešit – dobrovolné 49/3,5, str.50/3, 4, 5, 6, str. 51/3    Anglický jazyk  1) do sešitu opsat a doplnit uč. str. 47 – cv. 4b  2) Voc. 4D  3) test na TEAMS – Present Simple – questions (mít hotové do ČT)  4) přikládám prezentaci QUESTIONS – prohlédněte a projděte si ji …

Učivo 18.května – 22.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020  Třída:  5.E      Český jazyk  1) učebnice – prostudovat modré rámečky, str.97, 98, 99, 100  2) pracovní sešit – všichni– 34/ 2. str35/1, 1, str 36/ 1,1,2  3) pracovní sešit – dobrovolné – 34/1, str. 35/2  4) literatura na pátek- pracovní list Útěk  Matematika  1) pracovní sešit – všichni – 46/ 1,2,3,4,5,7,8, str.47/ 1,3,4,5  2) pracovní sešit – dobrovolné – 46/ 6, 9, str 47/ 2  2) pracovní list – list 5 – na úterý  MIND pracují se svou třídou  Online hodina: Jednotky obsahu – opakování učiva  Anglický jazyk  1) PS: str. 37 – cv. 6 (na čtvrtek mít hotová i dvě předchozí cvičení z…

Třídní schůzky on-line

Třídní schůzky rodičů 5.B se budou konat v on-line prostředí TEAMS ve středu 20.května od 18h. Přihlaste se prosím prostřednictvím dětských účtů. Schůzka je již  kalendáři. Děti vám s přihlášením rády pomohou. S pozdravem Mgr. M. Václavková

Plán učiva na týden 11. května – 15.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020  Třída:  5.E      Český jazyk  1) učebnice prostudovat modré rámečky – str. 96, 97  2) učebnice – ústně – 97/ 3,4, písemně 97/5  3) pracovní sešit – všichni – 32b/6(první polovina), 33/1,2,3,4, 34/2  4) pracovní sešit – dobrovolně – 32b/6- druhá polovina, 34/1  5) literatura – pracovní list Ztracený kocour- mějte připravené na páteční hodinu, otázky vypracujte do sešitu (list v příloze)  Matematika  1) pracovní list č.4  ( v příloze)  2) pracovní sešit – všichni – str.42/ 1,2,3,45,6,7,9 ,str. 43( 1,2,3,5,6  3) pracovní sešit dobrovolně – str.42/ 8,10    str. 43/5    MIND pracují se svou třídou  Online hodina: Jednotky hmotnosti – opakování učiva    Anglický jazyk  uč. str. 45…

Plán učiva na týden od 4.května do 7.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 7. 5. 2020  Třída:  5.E      Český jazyk  1) pracovní sešit všichni – 30/1,2,4   32a/3,4,5       Pracovní sešit dobrovolné – 30/3   31/ 1,2   32a/6- podmět a přísudek  2) on line výuka ve čtvrtek  3) pokračování ve vlastní mimočítankové četbě  Matematika  1) pracovní sešit všichni – 40/ 1,2,3     41/2,3,4      Pracovní sešit – dobrovolné – 40/ 6, 8    41/1  2( pracovní list (Porovnávání  v příloze)  3) on line výuka v úterý  Anglický jazyk  1) Zopakovat si pravidla PRESENT SIMPLE z přiložené prezentace  2) PS: str. 36 – cv. 1, 2, 3 (do čtvrtka)   3) Voc. 4C – Free time = vypsat, naučit se     Přírodověda  1) učebnice str.64  2) zápis do sešitu ( v příloze)  3) video…

Plán učiva 27.dubna – 30.dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27. – 30. 4. 2020  Třída:  5.E      Český jazyk  1) pracovní sešit – všichni str.27/ 2(polovina), 3, str.28/5,6 , první polovina 7, str29/2,3,4  2) pracovní sešit dobrovolné – 28/ 4- označ slovesa, pod. jména a příd.jm,  druhá polovina cvič 28/7, str. 29/1, druhá polovina 29/2  3) on line ČJ – čtvrtek  Matematika  1) pracovní list – desetinná čísla (list č.2)– mějte připravený na on line výuku  2) pracovní sešit  všichni 37/3,4 38/ 1,3,4,5, dobrovolně 38/2,6  3) on line M – úterý  MIND – Desetinná čísla – prohlubování učiva – početní operace ,  pracovní listy – Fred. Pracujte i se svou třídou.    Anglický jazyk  uč. str. 44 –…