Třída 6.B

Třídní učitel:

Mgr. Dvořáková Jarmila

 tel: 251001607
 jdvorakova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy