Třída 6.D

Třídní učitel:

Tafatová Jiřina, Mgr.

 tel:

Aktuálně ze třídy

Moji milí šesťáčci, krásné a veselé Vánoce, pod stromečkem najděte dáreček, který jste si přáli. Do nového roku 2021 přeji nám všem, abychom se ve škole potkávali každý den a ne jen přes monitor počítače. JT 🙂  

Poděkování

Žáci 6. D děkují tatínkovi Jakuba, panu Sodomkovi, za věnování vánočního stromečku. 🙂