Třída 6.D

Pozor! Toto je archivní stránka 6.D ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Tafatová Jiřina, Mgr.

Aktuálně ze třídy

Testování žáků od 3. 5. 2021

Žáci 2. stupně budou dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek, testováni testy od firmy Singclean vždy 1. vyučovací hodinu. Testování bude s žáky provádět učitel, který bude v tu danou dobu ve třídě přítomen. S postupem při testování se můžete seznámit na videu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Pokud některý žák dorazí do školy později nebo jiný den, než proběhlo testování, musí se nechat otestovat u jednoho ze zástupců školy před vstupem do třídy.