Třída 7.D

Pozor! Toto je archivní stránka 7.D ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Markéta Drhová

Aktuálně ze třídy

Čtenářské tipy

Chcete, aby váš žák četl, ale nemáte ponětí, co by mohl číst? Přes následující odkaz se dostanete na stránky, které by Vám mohly pomoci třeba i s výběrem vhodného knižního dárku k Vánocům. 😉 http://www.rostemesknihou.cz/cz/tipy-na-knihy-pro-deti/

Tonda obal na cestách

Program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tonda obal byl na naší škole určen pro 7. a  9. ročníky. Naším cílem bylo vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, ověření schopnosti vše správně vytřídit a získat informace pro získání jistoty v problematice hospodaření s odpady a obaly. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Osobně oceňuji zejména profesionální přístup lektora.V.Škarda.

7.D v Evropském domě

V rámci občanské výchovy navštívili ve středu 12. 6. 2019 žáci 7. D přímo v srdci Prahy v Jungmannově ulici Evropský dům. Své sídlo zde mají Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR. Cílem akce bylo upevnění a rozšíření poznatků o Evropské unii. Připravený program předčil všechna očekávání žáků, kteří akci vyhodnotili velmi pozitivně. Překvapilo je, že to nebyla jenom přednáška, ale že byli aktivně vtahováni do programu ať už prostřednictvím interaktivního filmu, nebo skupinové práce a soutěže.   L. Zhoufová    

Zájezd Anglie

informace z přihlášky + program zájezdu Přihláška ZŠ Černošice Londýn 2019 ZŠ Černošice aktulizovaný

Pražské služby – exkurze

V rámci Dne Země jsme se vydali do podniku Pražských služeb sídlících v ulici Pod Šancemi. Postupovali jsme dle navigace, která nás vybízela k přechodu čtyřproudové silnice. Trochu jsme si zašli, protože najít přechod se nám podařilo až po sedmi set metrech.      Celý areál jsme kolem plotu obešli, až jsme narazili na pracovníka ve stejnokroji, který se nás nadšeně ujal a ochotně nás provedl po sběrném dvoře, kde stály kontejnery na nejrůznější odpad – plechovky, dřevo, trávu, gumy, lednice, elektroniku, … Po deseti minutách byl s prohlídkou hotov a byli jsme posláni do třídírny papíru, do které jsme…

Absence učitele 23.-25.1.

Práce – středa 23. 1. až pátek 25. 1. 2019 Pracovní list – Vedlejší věty – opakování Pracovní sešit – str. 46 – Souhrnný text (s výjimkou otázky 1) – str. 47/ cv. 1, 3 a), b), 4 čítanka – text str. 176 – přečíst ukázku a vypracovat úkoly za textem do sešitu