Třída 9.A

Pozor! Toto je archivní stránka 9.A ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

9.A,B: Šerpování

13. června 2016 se naši deváťáci v nově vzniklém ateliéru školy oficiálně rozloučili s vedením školy a s třídními učitelkami. Sami žáci pak tuto událost zhodnotili těmito slovy: „Krásné zakončení školního roku, kde se obě třídy 9.A a 9.B sešly a ukázaly si prezentace, které si samostatně připravily. Všichni si připomněli své zážitky za celých devět let, vyslechli si proslovy vedení, třídních učitelek a zástupců jednotlivých tříd. Závěrem ozdobily slavnostní oblečení deváťáků růžové a modré šerpy absolventů ZŠ Černošice, které rozdávala paní ředitelka. Všem se tato akce moc líbila.“   Martina Fritschová

9.A,B: Palačinková hodina francouzštiny

Studenti  z 9. ročníku si ve čtvrtek na hodině francouzštiny vyzkoušeli recept na bretaňské palačinky a z naší školní kuchyňky vykouzlili stylovou restauraci   “ la crêperie“ . V přátelské a pohodové atmosféře si připravili těsto, pekli palačinky a následně si pochutnávali u prostřeného stolu.   Lenka Strnadová

9.A: Výlet na Karlštejn

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme se vydali pěšky za Karlem IV. na Karlštejn, abychom si tím připomněli 700. výročí jeho narození. Naše cesta vedla od školy v Mokropsech přes Vonoklasy a Mořinku krásnou přírodou až na Karlštejn. Stejně tak jako zasedl Karel IV. s Buškem z Velhartic k dubovému stolu ve Velharticích, aby pojedli a popili, zasedli jsme i my k občerstvení v restauraci „Pod dračí skálou“ na Karlštejně. … no a protože nám k tomu všemu přálo krásné počasí, výletu jsme si opravdu užili… Žáci 9.A s učitelským doprovodem