Třída 9.B

Pozor! Toto je archivní stránka 9.B ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

9.A,B: Šerpování

13. června 2016 se naši deváťáci v nově vzniklém ateliéru školy oficiálně rozloučili s vedením školy a s třídními učitelkami. Sami žáci pak tuto událost zhodnotili těmito slovy: „Krásné zakončení školního roku, kde se obě třídy 9.A a 9.B sešly a ukázaly si prezentace, které si samostatně připravily. Všichni si připomněli své zážitky za celých devět let, vyslechli si proslovy vedení, třídních učitelek a zástupců jednotlivých tříd. Závěrem ozdobily slavnostní oblečení deváťáků růžové a modré šerpy absolventů ZŠ Černošice, které rozdávala paní ředitelka. Všem se tato akce moc líbila.“   Martina Fritschová

9.A,B: Palačinková hodina francouzštiny

Studenti  z 9. ročníku si ve čtvrtek na hodině francouzštiny vyzkoušeli recept na bretaňské palačinky a z naší školní kuchyňky vykouzlili stylovou restauraci   “ la crêperie“ . V přátelské a pohodové atmosféře si připravili těsto, pekli palačinky a následně si pochutnávali u prostřeného stolu.   Lenka Strnadová

9.B: Květnové výlety za poznáním Karla IV.

Žákyně i žáci třídy 9. B rádi veršují a takto ve skupinové práci  shrnuli své zážitky z výletů, které  uskutečnili se svou třídní učitelkou Martinou  Fritschovou ve dnech 5. a 16. května 2016:    Z Petřína na Hrad                                                        Na Petřín kolem Hladové zdi vydali jsme se objevit, co všechno dal Karel IV. postavit.   Pár fotek u Chrámu sv. Víta a baziliky sv. Jiří a honem za Shakespearem na Nejvyšší purkrabství, kam všichni milovníci divadla v létě houfně míří.   Po Starých zámeckých schodech hurá do Valdštejnské zahrady, kde páv na nás křičí a svými oky se hrdě pyšní.   Už je…

Výlet do Podolské vodárny

V úterý 10.11. jsme jeli na exkurzi do Podolské vodárny. Protože nás jelo více tříd a nevešli bychom se dovnitř, tak nás rozdělili na dvě skupiny. První skupinu tvořila 8.B a dva deváťáci, ve druhé skupině byla 8.A a zbytek 9.B. Jedna skupina šla nejprve do vodárny a poté na Vyšehradský hřbitov. Vodárnou nás provázel pan Jaroslav Beneš. Dozvěděli jsme se o historii vodovodů v Praze. Většinu žáků velice potěšilo, že tato výstava je interaktivní a tudíž se na většinu exponátů smí sahat. Na hřbitově jsme podle seznamu jmen a plánku hřbitova od pana učitele Zítky měli najít hroby slavných lidí ze…