Družina

Pozor! Toto je archivní stránka Družina ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Country kroužek v 2. pololetí

V kroužku jsme letos nejprve opakovali loňské tanečky, na které navazujeme novými. Podařilo se nám naučit další sérii tanečků jako je main mixer, waltz, zuzana, řecko apod. Velmi oblíbené byly tanečky moderní country Line dance a to „Můj muž“ a „Šimi šimi“. Tancování společně se staršími bylo pro menší děti přínosem, neboť se snáz a rychleji naučily dané tance. Ve druhé polovině roku nám byl zadán úkol nacvičit tanec na hudbu P.Bobka a M.Tučného pro školní akademii. Dosti náročný úkol, neboť bylo potřeba nejprve vymyslet choreografii tance. Po jednotlivých figurách jsme začali nacvičovat. Na vystoupení bylo také nutno zajistit patřičné oblečení….

Odpoledne s SDH Mokropsy

V první řadě musím poděkovat panu Kaškovi, a to nejen za nabídku hasičského odpoledne pro děti ze školní družiny, ale i za ochotu, s jakou po mé žádosti k rukám pana Havlíka (veliteli jednotky) vše zařídil. A tak se stalo, že 22. 6. 2017 v 14:00 přijelo hasičské vozidlo se čtyřmi hasiči ke školnímu hřišti. Děti na ně již netrpělivě čekaly, vyzbrojené v plné polní plavkami a ručníkem. Počasí nám přálo, bylo téměř 35 stupňů ve stínu. V rámci preventivní výchovy hasiči dětem předvedli techniku ve vozidle a vysvětlili jim, v jakých situacích a k čemu se používá. Potom začala zábava…

Návštěvy školní knihovny

V 2.pololetí jsme se školní družinou pravidelně navštěvovali naši krásnou školní knihovnu. Děti měly možnost seznámit se s knížkami, které knihovna nabízí, mohly si knížku zapůjčit domů nebo se jen podívat, co je v knihovně nového. Paní knihovnice si vždy pro děti připravila prezentaci různých knížek nebo časopisů a seznámila je s některými dětskými autory. Děti nadšeně poslouchaly a měly vždy spousty otázek. Velký zájem byl o různé encyklopedie, pohádky, příběhy o zvířátkách a především o knížky pana Miloše Kratochvíla a spisovatelky Hanky Jelínkové, což jsou autoři, kteří žijí v Černošicích. Dětem se v knihovně vždy velice líbilo, proto se už těšíme na nový školní rok,…

Výlet Želviček a Tučňáků do Techmanie a Dinoparku

Tento rok se oddělení Želviček a Tučňáků rozhodla, že vyrazí na celodenní výlet do Plzně do Techmanie a Dinoparku. Techmania nám nabídla spousty interaktivních exponátů, které si děti mohly vyzkoušet. Prověřili jsme si své všeobecné znalosti, fyzickou zdatnost a manuální zručnost. Expozice Vodní svět nám ukázala, jak v přírodě funguje koloběh vody. Zajímavá byla expozice Budoucnost na talíři, která nás seznámila s důležitým tématem co jíme a jak jídlo ovlivňuje kvalitu našeho života. Měli jsme možnost se zúčastnit show s názvem Jak to funguje, která nám připomněla některé vynálezce a jejich vynálezy. Nejvíce nás zaujala ukázka, že i mouka může hořet. Po skončení…

Návštěva ZOO a Dinoparku v Plzni

Se školní družinou jsme navštívili zoologickou zahradu v Plzni a Dinopark. Počasí bylo nádherné, tudíž jsme si s dětmi výlet patřičně užili. Plzeňská ZOO je krásná a mnoho dětí ji již navštívilo, ale to jim nebránilo znovu jet s námi na tento pěkný výlet. Viděli jsme plno zajímavých zvířátek, každý si zde našel svého oblíbence. Závěrem jsme navštívili Dinopark, ze kterého byly děti víc než nadšené. Mohly zde zhlédnout zajímavé exempláře z pravěku a vidět v místním 3D kině poutavý film o dinosaurech. Domů jsme se vrátili příjemně unavení a s drobným suvenýrem na památku.   Radka Kozumplíková

Projekt o zvířatech v oddělení Žabiček

V měsíci květnu a červnu se uskutečnil v oddělení Žabiček velmi zajímavý projekt o zvířatech. Děti si vybraly svá oblíbená zvířátka a po dohodě s paní vychovatelkou si začaly vyrábět svůj vlastní atlas zvířat.Tomu předcházelo povídání o jednotlivých zvířatech, čtení z knížek a časopisů. Z přinesených časopisů si děti vystřihovaly jednotlivá zvířátka a lepily je do svého atlasu. K obrázkům ještě přidávaly popisky a zajímavosti ze zvířecí říše. Některé děti byly tak šikovné, že i samotná zvířata nakreslily. Výsledek práce překvapil jak děti, tak i samotnou paní vychovatelku. Na výsledky a průběh naší práce se můžete podívat v galerii. Radka Kozumplíková

Hodnocení 2. pololetí – Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kurz je rozdělen do několika okruhů, v daném okruhu jsme se vždy zabývali jednou výtvarnou technikou. Děti v průběhu roku poznaly kreslení tužkou, pastelkou, akvarelovou pastelkou, linerem, barevným pastelem a uhlem. V druhém pololetí jsme navázali na metodu zvanou Zentangle, což je antistresová metoda, při které děti rozvíjí svoji fantazii a nápaditost. Dalším tématem bylo kreslení barevnými pastely. Děti se naučily míchat různé odstíny barev, vrstvit je na sebe a naučily se prostorové orientaci. Poslední technikou, která byla pro děti nová, bylo kreslení uhlem. Seznámili jsme se s jednotlivými pomůckami, vyzkoušeli jsme si, jak používat plastickou gumu, jak docílit různých odstínů šedé a vyzkoušeli jsme…