Družina-2021

Aktuálně ze třídy

Září v naší družině

Konečně nastal čas školy a krásný podzimní měsíc září.Děti i učitelé si po prázdninách odpočinuli a těšili se do školy. V naší družině užíváme krásného počasí a chodíme ven,je-li venku horší počasí,hrajeme si uvnitř,ale to naštěstí jen velmi málo.Také jsme začali projekt o zvířatech,který děti velmi baví.

Medvědí pravidla, bodování, začínáme tvořit a chodíme ven

Jak se nám daří v září? V letošním školním roce 2021/2022 se v Medvídcích sešlo celkem 30 dětí. Většinu tvoří prvňáčci z 1.D, doplňují je druháci ze 2.D. Jsme super parta. Protože pro prvňáčky je toho ve škole spousta nového, oceňuji pomoc druháků, a to nejen při tvoření v oddělení, ale hlavně v doprovázení dětí do šaten. V prvních týdnech jsme si četli a vysvětlovali pravidla z tzv. Družinového desatera o chování se v družině, nacvičili si sebeobsluhu v jídelně, osvojili si bezpečnostní pravidla na hřišti, pravidla nošení roušek a zvýšené hygieny. Ukázali si, kde co je: ať už WC,…