UKLIĎME ČESKO

Dnešní čas výuky jsme věnovali environmentální oblasti. Věnovali jsme se tématu, které souvisí s našimi každodenními i občasnými lidskými akvititami a tím, co při nich vzniká, tím, co nám při nich úmyslně i neúmyslně odpadne. Ano, věnovali jsme se odpadům.

První část dopoledne jsme si ve škole pustili několik krátkých videí, které nám připomněla, jak se v přírodě chovat, abychom ji zbytečně nezatěžovali. Pokud máte chuť, můžete se na ně také podívat. O videích jsme si povídali.

Pak se děti vrhly na pracovní list s názvem Umíš zacházet odpady. Zamýšleli jsme se nad tím, jaké odpady vyprodukujeme (každý za sebe), nad tím, které z nich by bylo možné eliminovat nebo snížit jejich množství. Nad záznamy a nápady jsme společně diskutovali.

Připomněli jsme si, kam který odpad patří a „svůj odpad“ zapsaný v pracovním listě jsme vybarvovali barvou příslušného kontejneru. Společně jsme pak roztřídění probrali. Na náš pracovní list se můžete podívat na fotografii a třeba si jej také zkusit vypracovat :).

Když se obloha vyjasnila, nastal čas na akci v terénu. Žáci byli skvěle vybaveni rukavicemi a oblečením, kterému trochu pracovní špíny nevadí. Rozdali jsme si pytle a vydali se na lov na lokalitu, která se pro dnešní akci stala naším lovištěm. Stali se z nás lovci a sběrači trochu jako v pravěku. Tlupa jsme byli a kořistí se nám stávaly odpadky. Ty jsme shromažďovali v pytlích a ty zanechali „velkým sběračům“ z technických služeb, kteří pak pytle odvezli.

Po vyklizení pláže jsme si povídali o správném a nesprávném zacházení s odpadky. Posloužil nám k tomu ještě pracovní list, kde děti hodnotili správné a nesprávné chování a nabízeli vhodnější řešení předložených situací. Měli velmi pěkné postřehy.

Abychom měli také něco krásného, pracovali jsme s přírodninami. O tom se můžete dozvědět více v samostatném příspěvku.

Potkali jsme i dva hňupy, byli rohatí, krásně načesaní v legračně se pošťuchovali. Ne nebyli to spolužáci. Hňup je označení pro vykastrovaného kozla.

 

Myslím, že dnešní akce se nám vydařila.

dva hňupové

 

UMÍŠ.ZACHÁZET.S.ODPADY.prac.listUKLIDME.CESKO.vacl

 

https://www.facebook.com/aopkcr/videos/pod%C3%ADvejte-se-jak-chr%C3%A1nit-nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%A9-m%C3%ADsto-a%C5%A5-nedopadnete-jako-veverkovi/398275114477940/

https://www.facebook.com/aopkcr/videos/pod%C3%ADvejte-se-jak-bezpe%C4%8Dn%C4%9B-do-p%C5%99%C3%ADrody-a%C5%A5-nedopadnete-jako-veverkovi/629672291000311

https://www.facebook.com/aopkcr/videos/pod%C3%ADvejte-se-jak-beze-stop-p%C5%99%C3%ADrodou-a%C5%A5-nedopadnete-jako-veverkovi/595541131395422

https://www.facebook.com/aopkcr/videos/pod%C3%ADvejte-se-jak-ohledupln%C4%9B-na-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvu-a%C5%A5-nedopadnete-jako-veverkovi/2447493522215094

16.09.2022