Zápisy ze zasedání 2021/2022

 

 

 

datum zasedání probíraná témata poznámky
23.3.22 sportovní den
žlutomodrý den – podpora Ukrajiny uskuteční se pravděpodobně v květnu
partnerské školy (Německo, Francie) možnosti dopisování
nápady na vylepšení školy a tříd poslanci zjistí návrhy ve svých třídách
30.3. návrhy žáků:

  • školní klub
  • dobročinný trh
  • přednášky ve škole
  • výmalba chodby C
  • dobročinná kasička u vchodu
  • přesunutí schránky důvěry
  • knižní/čtenářský klub
  • nový provozovatel jídelny
20.4. školní jídelna
koše na tříděný odpad
4.5.
11.5. hodnocení Žlutomodrého dne znovu se již pravděpodobně neuskuteční (negativní reakce na fb)
ztráty věcí ze skříněk
návrh zařazení sportovního předmětu do volitelných bloků
18.5. hygiena ve školní jídelně – špinavé tácy
automat Happy snack – strhává vyšší částku za svačinky doporučení vyvěsit leták přímo na automat
sportovní den – organizace
25.5. články do školní ročenky
sportovní den 23.6. zahájení, mokrá varianta
předbíhání v jídelně
diskuze o zlepšení stavu v jídelně
1.6. sportovní den
8.6. rozpis sportovního dne
předbíhání v jídelně

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace zasedání Žákovského parlamentu od 15.9.2021 – 15.12.2021

 

První pololetí jsme se věnovali následujícím bodům:

 

Odsouhlasili jsme dovybavení učeben nástěnnými hodinami.

Vybrali jsme dva poslance (Prokopa Š. a Michala P.), kteří budou dlouhodobě plánovat sportovní den, který se pravděpodobně uskuteční koncem školního roku 2021/2022. Rozhodli jsme se pro dva dny, jelikož chceme tohoto roku zapojit i první stupeň. V současné době hledáme sponzory.

Další iniciativa ŽP byla aktivita ‘Děti učí děti‘ a chceme vám sdělit, že se akce setkala s velkým úspěchem, nejen u žákyň a žáků, ale i u učitelek/učitelů.

Iniciovali jsme také první ‘Ekologický týden‘, do kterého se nezapojilo pouze žactvo, ale i pedagogičtí pracovníci. Jak bývá zvykem u tématu ochrany přírody, tak i tady se objevili jedinci s odmítavými postoji. Jim navzdory se týden uskutečnil a v rámci soutěže, která třída ušetří nejvíce oxidu uhličitého, vyhráli třídy 6. C a 9. C. V druhém pololetí se chystáme navrhnout ‘Ekologický měsíc‘.

Ze strany žactva zaznívá poměrně hodně kritických připomínek k jídelně. Věc budeme dlouhodobě monitorovat a následně i řešit se stravovací komisí.

Ohledně jídla řešíme aktivně také nevhodné zacházení se svačinami, kdy se s jídlem ze strany žáků zachází nevhodným a mrhajícím způsobem. Situaci hlídáme a hodláme vyřešit.

Na našem posledním zasedání před Vánocemi jsme se pustili ještě do jedné akce, kdy se pokusíme stihnout uzávěrku do konce tohoto roku k podání přihlášky do soutěže ‘Zlatý Amos‘. Zatím můžeme prozradit, že dvě učitelky získaly potřebných sto podpisů.

Toť vše v rychlosti ze Žákovského parlamentu.

Zdravíme vás a přejeme poklidné svátky plné zdraví a pohody!

 

 

Příští zasedání ŽP se bude konat 3.1.2021.