Třída 1.B

Třídní učitel:

Mgr. Iva Kuželová

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz