Třída 2.B

Třídní učitel:

Mgr. Iva Kuželová

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Sportovní festival Wannado

Již osmým rokem festival inspiruje českou populaci k pohybu a pomáhá s výběrem vhodného sportu pro děti. V pondělí 19.11. 2018 druhou vyučovací hodinu celá škola zhlédla program Wannado – švihadlovou show v podání Rebels O.K. ve společnosti zahraničních hostů.