Třída 2.E

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Zúbková

 tel: 251001796
 lzubkova@zscernos.cz