Třída 3.A

Třídní učitel:

Barbora Bláhová

 tel: 251001790
 bblahova@zscernos.cz