Třída 4.B

Třídní učitel:

Bc. Petra Horáková

 tel: 251001790
 phorakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Pověsti pražské Kampy

V pátek 20. října jsme i přes pošmourné a mlhavé počasí vyrazili na výlet do Prahy, konkrétně na pražskou Kampu, kde nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla pověstmi pražské Kampy. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací i pověstí. Už víme, proč se Čertovce říká právě Čertovka, co jsou to domovní znamení, co znamenala a kde na domech je můžeme vidět, ukázali jsme si několik mlýnů, které stojí právě v okolí Kampy, viděli jsme i sochu bájného Bruncvíka, o kterém jsme se právě nedávno učili a v neposlední řadě jsme viděli i značky na domech, které zasáhla povodeň, a s…

Záložka spojuje školy

Společně s dalšími třídami jsme se zapojili do projektu Záložka spojuje školy, který je pořádán brněnskou knihovnou. V rámci projektu děti vyráběly ve výtvarné výchově záložky do knihy na téma Tajuplný svět knižních příběhů. Děti práce velmi bavila a pod jejich rukama vznikaly moc povedené a krásné záložky. Doufáme, že se dětem v partnerské škole  na východě Slovenska v obci Helcmanovce, budou naše záložky líbit a těšíme se, co nám nakreslili naši slovenští kamarádi.        

Zdravotní minikurz u nás ve třídě

V pondělí 25.9. do naší třídy zavítali zdravotníci z FN Motol, aby nás naučili základy první pomoci. Celým minikurzem nás provázel zdravotní bratr a paní doktorka. Naučili nás, co je potřeba udělat, pokud se setkáme s člověkem, který potřebuje první pomoc. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla a na závěr hodiny si každý z nás vyzkoušel masáž srdce na fuguríně. Doufáme, že naši pomoc nebude dlouho nikdo potřebovat, ale kdyby náhodou ano, jsme připraveni.