Třída 5.A

Pozor! Toto je archivní stránka 5.A ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Helpíkovo školení první pomoci

Na konci ledna letošního roku se třída 5.A zúčastnila školení první pomoci. Pod vedením profesionálního záchranáře se žáci naučili: základní pravidla a bezpečnost při poskytování první pomoci rozpoznat závažný stav a stav ohrožení života volat na tísňové linky resuscitovat ošetřit krvácení a úrazy Na závěr této přednášky s praktickým nácvikem resuscitace si žáci utvořili dvojice. V těchto dvojicích vypracovali závěrečný test, který měl za úkol otestovat, co se žáci na přednášce naučili. Ta dvojice, která získala nejvyšší skóre v testu, nás bude reprezentovat na krajském kole Helpíkova poháru. Soutěž první pomoci se uskuteční 4.5.2018 na fotbalovém hřišti v Černošicích.  

Přípravy na Vánoce

I v 5.A vypukly velké vánoční přípravy. Ve čtvrtek 7.12.2017 si třída 5.A upekla celkem 5 druhů cukroví – linecké ořechové, linecké kakaové, klasické perníčky, bezlepkové perníčky a slané cukroví. Další týden ve čtvrtek 14.12.2017 jsme všechno to cukroví nazdobili a teď už jen čekáme a těšíme se na besídku v pátek 22.12.2017, kdy si námi upečené a nazdobené cukroví sníme. Veselé Vánoce!    

Mikulášské trhy

V rámci pracovních činností se děti již několik hodin věnují šití vonných sáčků, které budou součástí prodeje dětských výrobků na Mikulášských trzích 9. 12. v Černošicích na Vráži. Všem moc děkuji za spolupráci a  poskytnuté materiály (vše jsme zvládli z vlastních zdrojů). Děti jsou velmi šikovné a práce nám jde skvěle od ruky. Těším se s Vámi na viděnou u stánku 🙂

Okolí naší školy

V pondělí 23.10. se žáci třídy 5. A, ve spolupráci s OTS města Černošice, zúčastnili úklidu lesíku u naší školy. Všem dětem velmi děkuji za pracovní nasazení a skvěle odvedenou práci. Paní Petelíkové děkujeme za pomoc a zprostředkování odvozu nepořádku.