Třída 6.A

Třídní učitel:

Bc. Simona Lišková

 tel: 251001795
 sliskova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Mobilní planetárium – NANOKAM – Výprava do mikrokosmu

V úterý 26.3.2019 se žáci zúčastnili promítání v mobilním planetáriu, které pro nás bylo postaveno v malé tělocvičně naší školy. V krátkém předfilmu se žáci dozvěděli něco o světle a v hlavním filmu se dozvěděli informace o 5 biologických říších. Film byl vytvořen ze snímků z elektronového mikroskopu a k takovým snímkům se žáci jen tak nedostanou. Celý program byl velice zajímavý a doufám, že se žákům líbil.   Mgr. Simona Lišková  

Přednáška – Ptáci na obzoru

V pátek 22.3.2019 se 6.A účastnila zajímavé přednášky o ptácích na obzoru. Přednáška se zabývala vlivem lidské činnosti na naší krajinu se zaměřením na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Součástí přednášky byly i ukázky živých ochočených jedinců.

Matematický Klokan

V pátek 22.3.2019 se na naší škole psal Matematický Klokan a třída 6.A u toho samozřejmě nesměla chybět. Žáci se celých 60 minut plně soustředili, aby v této matematické soutěži dopadli, mezi žáky 6. a 7. tříd, co nejlépe. Brzy se dozvíme výsledky!

Zeměpisná exkurze do planetária

V pátek 22.2.2019 se 6.A vydala na zeměpisnou exkurzi do Planetária hlavního města Prahy. Na úvod nás v planetáriu čekala krátká přednáška o naší hvězdné obloze. Po přednášce následoval film – Naše bouřlivá planeta, který byl o vzniku zemětřesení, tsunami a o sopečné činnosti. A jako poslední jsme si prohlédli stálou expozici planetária. Žáci si exkurzi užili a zde jsou nějaké postřehy z exkurze: Anna: „Líbilo se mi tama chtěla bych tam jít znova.“ Sára: „Líbilo se mi to. Zjistila jsem, jak najít Severku.“ Ondra: „Zaujali mě tam takové lahvičky, které svou tíhou ukazovaly, jaká gravitace je na jiných planetách.“…

Plánované akce na rok 2019

V roce 2019 se žáci 6.A mohou těšit: 22.2.2019 – Planetárium (Naše bouřlivá planeta) 22.3.2019 – přednáška Ptáci našich krajin 26.3.2019 – Mobilní planetárium (Výprava do mikrokosmu) květen 2019 – Výstava včel

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací), desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), zlomky a jejich převody na des.čísla a zpět, převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu. Samozřejmě bude v písemné práci zastoupeno i řešení slovní úlohy. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů, obsahů a povrchů základních útvarů. Jednotlivé příklady budou koncipovány obdobně jako příklady z pracovního sešitu a domácích úkolů.