Třída 6.A

Třídní učitel:

Bc. Simona Lišková

 tel: 251001795
 sliskova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací), desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), zlomky a jejich převody na des.čísla a zpět, převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu. Samozřejmě bude v písemné práci zastoupeno i řešení slovní úlohy. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů, obsahů a povrchů základních útvarů. Jednotlivé příklady budou koncipovány obdobně jako příklady z pracovního sešitu a domácích úkolů.

Návštěva muzea hlavního města Prahy

Jednoho slunečného říjnového dne se třída 6.A vydala na výlet do muzea hlavního města Prahy. V muzeu si žáci prohlídli expozici Pravěk a následně si zkusili práci na archeologickém výzkumu v terénu i v laboratoři (viz fotografie).

Čtvrtletní práce z matematiky

Dne 15.11.2018 budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Příklady budou zaměřeny na přednosti početních operací, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, převody jednotek, zaokrouhlování a násobení desetinných čísel (vše, co jsme dělali od začátku školního roku). Také se objeví jedna slovní úloha.

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY

SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY   PRÓZA Pohádky Aškenazy, Ludvík: Praštěné pohádky Andersen, Hans Christian: Sněhová královna a jiné pohádky Čapek, Karel: Devatero pohádek Drda, Jan: České pohádky Erben, Karel Jaromír: České pohádky Fischerová, Daniela: Duhové pohádky Grimmové: Pohádky Hrubín, František: Pohádky z tisíce a jedné noci Mahen, Jiří: Dvanáct pohádek Majerová, Marie: Čarovný svět Mikulka, Alois:  O jelenovi s kulometem a jiné trampské zkazky Němcová, Božena: Národní  pohádky Nikl, Petr: Lingvistické pohádky Preussler, Ottfried: Čarodějův učeň Prevért, Jacques: Pohádky pro nehodné děti Šiktanc, Karel: O dobré a o zlé moci Werich, Jan: De o duši Werich, Jan: Fimfárum Wilde, Oscar: Pohádky…