Třída 6.C

Třídní učitel:

Bc. Tereza Jeřichová

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz