Třída 6.C

Třídní učitel:

Bc. Tereza Jeřichová

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Mobilní planetárium – NANOKAM – Výprava do mikrokosmu

V úterý 26.3.2019 se žáci zúčastnili promítání v mobilním planetáriu, které pro nás bylo postaveno v malé tělocvičně naší školy. V krátkém předfilmu se žáci dozvěděli něco o světle a v hlavním filmu se dozvěděli informace o 5 biologických říších. Film byl vytvořen ze snímků z elektronového mikroskopu a k takovým snímkům se žáci jen tak nedostanou. Celý program byl velice zajímavý a doufám, že se žákům líbil.   Mgr. Simona Lišková  

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací), desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), zlomky a jejich převody na des.čísla a zpět, převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu. Samozřejmě bude v písemné práci zastoupeno i řešení slovní úlohy. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů, obsahů a povrchů základních útvarů. Jednotlivé příklady budou koncipovány obdobně jako příklady z pracovního sešitu a domácích úkolů.

Čtvrtletní práce z matematiky

Dne 15.11.2018 budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Příklady budou zaměřeny na přednosti početních operací, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, převody jednotek, zaokrouhlování a násobení desetinných čísel (vše, co jsme dělali od začátku školního roku). Také se objeví jedna slovní úloha.