Třída 6.C

Třídní učitel:

Bc. Tereza Jeřichová

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Čtvrtletní práce z matematiky

Dne 15.11.2018 budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Příklady budou zaměřeny na přednosti početních operací, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, převody jednotek, zaokrouhlování a násobení desetinných čísel (vše, co jsme dělali od začátku školního roku). Také se objeví jedna slovní úloha.