Třída 6.D

Třídní učitel:

Mgr. Markéta Drhová

 tel: 251001607
 mdrhova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Příprava na test

Opakovací test Opakovací test vyplněný Kvůli mé nepřítomnosti posouvám datum testu ze 17. ledna na pátek 19. či na pondělí 22. ledna 2018. Ve čtvrtek 18. probereme přípravu na test a domluvíme se. Markéta Drhová

Muzeum betlémů Karlštejn s dílnou

Místo čtyř hodin pobytu ve škole se 6. D vydala vlakem na Karlštejn, procházkou potom do karlštejnského podhradí, kde měla objednánu vánoční dílnu a prohlídku muzea. Lidu tu bylo jak na Václavském náměstí, samé školy. Po kraťoučkém čekání jsme byli usazeni do stodolové místnosti, kde byly připraveny stoly s lavicemi a veškerým výtvarným materiálem, který byl zapotřebí k ozdobení průhledných skleněných koulí. Instruktáž byla sice krátká, ale i tak se někteří chlapci dočkali i opakovaného pokárání kvůli svému neustálému mluvení a nepozornosti. Zatímco děvčata si s vysypáváním třpytek na sklo pohrála, chlapci byli hotovi záhy a dlouhou chvíli si krátili…

Výstava archiválií v naší škole

V pátek 10.11.2017 žáci šestých tříd uvítali pana PhDr. Pavla Buchtele, archiváře ze Státního oblastního archívu pro Prahu – západ se sídlem v Dobřichovicích. Pan archivář seznámil žáky s písemnými prameny z naší školy a z naší obce.Žáci obdivovali a zkoumali vystavované kroniky školy, křestní list z minulého století a středověkou listinu.Vyzkoušeli si četbu starých dokumentů a získali informace o hodnocení, známkování a předmětech dětí z roku 1914. Děti si prohlédly též ukázky třídních výkazů i písmo, kterým dřívější učitelé psali. Známky z mravů, počtů i náboženství překvapily nejednoho žáka Z našich šesťáků se stali badatelé a jejich úsilí můžeme vidět na fotografiích. Všem se beseda i výstava archiválií líbila a mnozí…

Zdobení perníčků

Při pracovních činnostech jsme nasávali vánoční atmosféru při zdobení perníčků, které si pak mohly děti sníst.

Aucassin a Nicoletta

V druhém prosincovém týdnu jsme se vypravili do Prahy. Procházkou jsme z Národní třídy došli až do Divadla v Dlouhé, kde jsme ve foyer zhlédli zajímavé zpracování francouzské středověké legendy Aucassin a Nicoletta. Obdivovali jsme, jak si jen dva herci proměňují kulisy, tu ve věž, tu v loďku, tu v trůnní místnost. Děti nejvíce smíchem ocenily loutku koně s ujíždějícím jezdcem. Po představení jsme před návratem do Černošic na chvilku zakotvili v kavárně Zetko, kde si někteří zahráli hry, někteří odpočívali a svačili, někteří zkoumali nahrávací studio známého youtubera a někteří se kochali výhledem.    

Robin Hood v Minoru

Koncem listopadu jsme se vypravili do Prahy na divadelní představení Robin Hood do divadla Minor. Zajímavé scénické pojetí nás seznámilo s anglickou legendou o Robinovi z Locksley. Poté jsme se přesunuli do prostor bývalé kavárny, kde nás čekala divadelní dílna, a děti si zkusily, jak náročné může být povolání muzikálového herce.                                     

Děti dětem

  Zdejší škola se zapojila na chystaných černošických mikulášských trzích do projektu Děti dětem. Školní děti připraví nejrůznější výrobky, které se budou ve školním stánku prodávat. Utržené peníze budou věnovány na vánoční dárky dětem z dětského domova. Zapojila se i naše třída a vytvořila balíčky vánoční pohody. Budeme rádi, když se zúčastníte i Vy a na procházce se na trzích zastavíte a koupí čehokoli projekt podpoříte.