Třída 8.C

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Strnadová

 tel: 251001605
 lstrnadova@zscernos.cz