Hledáme školního psychologa

Pokud máte rádi svou profesi a děti, je to práce přímo pro Vás. Budete se moci plně soustředit na psychologickou podporu žáků i učitelů a získáte skvělé kolegy v rámci školního poradenského pracoviště i celého pedagogického sboru a vedení školy. Můžete tak pomoci velké škole s širokými možnostmi, skvělým zázemím i solidními prostředky v krásném údolí Berounky. To vše s podporou vedení školy a  zřizovatele.

Stanovisko školské rady k problematice šikany

Vážení čtenáři, cítíme odpovědnost z pozice školské rady (která zastupuje rodiče, školu i město) vyjádřit se k problému šikany mezi žáky naší školy a pomoci tak nám všem se v situaci zorientovat. Co se aktuálně děje a jak je třeba na situaci nahlížet: V uplynulých dnech došlo k opakovaným incidentům, ve kterých konkrétní děti fyzicky napadly jiné děti mimo areál školy. Toto jednání je vyvrcholením problémů, kterými se škola dlouhodobě zabývá, v poslední době i ve spolupráci s OSPOD a Policií ČR. Domníváme se, že uvedené jednání naplňuje znaky šikany: „Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo…

Vyjádření školy k závadnému a nepřijatelnému chování několika žáků mimo školu

Vážení rodiče,  v současné době je v Černošicích poměrně aktuálním tématem závadné a nepřijatelné chování několika žáků mimo školu.  Víme, kdo konflikty způsobuje, jedná se o několik konkrétních jedinců, kteří se domnívají, že mimo školu mohou beztrestně ubližovat ostatním dětem. Tomu je třeba zamezit, škola postupuje dle platné legislativy a chtěli bychom Vás ujistit, že v součinnosti se zřizovatelem, školskou radou, OSPOD, městskou i státní policií tyto incidenty řeší, pouze nemá pravomoc toto chování trestat. Vzhledem k tomu, že toto nepřípustné chování má dopad i do prostor školy, budou ve škole zvýšena a posílena preventivní opatření a pevně doufáme, že se podaří rychle obnovit bezpečnost dětí i…

Děti dětem opět na Mikulášských trzích

Děti z naší školy a školní družiny opět prodávají své výrobky, aby podpořily děti z dětských domovů a v pěstounské péči. Přijďte si koupit vánoční dárečky v sobotu 3. prosince na Vráž. Součástí našeho programu budou i kreativní dílničky pro děti.