Distanční výuka

Pravidla chování ve virtuální třídě:

  1. Respektuj pokyny vyučujícího
  2. Využívej funkce a nástroje s rozumem a pouze tak, abys neporušoval pravidla pro vhodné chování, stejně jako ve škole
  3. Na předem domluvené akce, svolané vyučujícím, choď včas a připraven
  4. Vkládej pouze příspěvky, které se nějak týkají chodu třídy, při komunikaci s ostatními se vyjadřuj slušně, nikoho nenapadej, neurážej, ani nezesměšňuj
  5. Nevkládej žádná videa, memy, gify atd. – pokud k tomu nejsi vyučujícím přímo vyzván
  6. Soukromé schůzky si sjednávej tak, abys časově nenarušil plánovanou výuku
  7. Po připojení na online hodinu dbej pokynů vyučujícího, ohledně nastavení zvuku a videa
  8. Nikdy nezasahuj do nastavení ostatních účastníků online hodiny
  9. Sleduj pozorně online hodinu, reaguj na výzvu vyučujícího ohledně zapojení, buď aktivní
  10. Pokud máš technické problémy se zapojením do online hodiny, kontaktuj co nejdříve výhradně mailem zást.řed.školy pro IT Mgr. Martina Vodičku (mvodicka@zscernos.cz)

 

Opakované porušování pravidel chování ve virtuální třídě v prostředí aplikace Teams může být důvodem pro udělení kázeňského trestu.

 

Uzavření školy a úplný přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020