Distanční výuka

Jak se samostatně učit

Nabídka možnosti doučování

Vzhledem k omezené činnosti Střediska nabízíme žákům ZŠ Černošice možnost doučování.
V příloze  najdete přehled s odkazy na místnosti v Teamsu. Začínáme ve středu 18. 11.
Doučování je samozřejmě zdarma. Nabídka je zveřejněna i na našich webových stránkách www.svc-vsenory.cz.
Lenka Hanková
SVČ Všenory

Pokud si při práci s MS Teams nevíte rady, doporučujeme tento odkaz s mnoha zajímavými návody a tipy: http://www.skolanadalku.cz

 


Pravidla chování ve virtuální třídě:

  1. Respektuj pokyny vyučujícího
  2. Využívej funkce a nástroje s rozumem a pouze tak, abys neporušoval pravidla pro vhodné chování, stejně jako ve škole
  3. Na předem domluvené akce, svolané vyučujícím, choď včas a připraven
  4. Vkládej pouze příspěvky, které se nějak týkají chodu třídy, při komunikaci s ostatními se vyjadřuj slušně, nikoho nenapadej, neurážej, ani nezesměšňuj
  5. Nevkládej žádná videa, memy, gify atd. – pokud k tomu nejsi vyučujícím přímo vyzván
  6. Soukromé schůzky si sjednávej tak, abys časově nenarušil plánovanou výuku
  7. Po připojení na online hodinu dbej pokynů vyučujícího, ohledně nastavení zvuku a videa
  8. Nikdy nezasahuj do nastavení ostatních účastníků online hodiny
  9. Sleduj pozorně online hodinu, reaguj na výzvu vyučujícího ohledně zapojení, buď aktivní
  10. Pokud máš technické problémy se zapojením do online hodiny, kontaktuj co nejdříve výhradně mailem zást.řed.školy pro IT Mgr. Martina Vodičku (mvodicka@zscernos.cz)

 

Opakované porušování pravidel chování ve virtuální třídě v prostředí aplikace Teams může být důvodem pro udělení kázeňského trestu.

 

Uzavření školy a úplný přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020