Den Země

Dne 19.4. 2017 se naše třída zapojila do školního projektového dne u příležitosti Dne Země.

V úvodní hodině jsme se věnovali ochraně životního prostředí a charakteristice národních parků.

V dalších hodinách žáci tvořili ve skupinkách prezentace o vybraných evropských národních parcích.

Následně nám skupina svoji prezentaci představila a seznámila se zajímavostmi národních parků našich sousedů.

Na závěr jsme si shrnuli vše, co jsme se dozvěděli a odměnili jsme se dobrým obědem.

Zde se můžete seznámit s prezentacemi všech žáků.

Lenka Strnadová

Bělověžský národní park

Národní park- Berchtesgaden

Národní park Vysoké Tatry

PLITVICKÁ JEZERA

04.05.2017