Třída 1.A

Pozor! Toto je archivní stránka 1.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva od 9. do 13. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. do 13. května  Třída: 1. A      Český jazyk  Procvičujeme čtení a psaní slov a vět se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY  Čteme slova a věty se slabikami DĚ, TĚ, NĚ  Pondělí: Slabikář str. 93 – čtení  Písanka 3. díl str. 25  Diktát slov: Péťa, Víťa, Láďa, Káťa, Loď, koťata, kůň, báseň, chuť  Úterý: Slabikář str. 92/cv. 2, str. 94/cv. 1 a úkol v boční liště  Písanka str. 26  Středa: Slabikář str. 94  Písanka str. 27  Čtvrtek: Slabikář str. 94/cv. 3  Písanka str. 28  Pátek: Opakování – písanka str. 32  Procvičování čtení a…

Plán učiva od 2. do 6. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. do 6. května  Třída:  1. A      Český jazyk  Čteme slova a věty se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY  Pondělí: Slabikář str. 89 – dramatizace pohádky O Palečkovi  Písanka 3. díl str. 20, 21  Úterý: Slabikář str. 90  Písanka str. 22, 23  Středa: Slabikář str. 91  Písanka str. 24, 25  Čtvrtek: Opakování  Slabikář str. 92  Procvičování psaní  Pátek: Opakování  Procvičování psaní    Matematika  Počítáme do 20  Vybrané úlohy v pracovní učebnici na stranách 37 – 41    Prvouka  Člověk a čas – Hodiny, určování času  Učebnice str. 60 –63   

Plán učiva od 25. do 29. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. do 29. dubna  Třída:  1. A      Český jazyk  Pondělí: Hláska a písmeno Ť, ť. Říkanky.  Slabikář str. 85 – nejprve čtení modrých slov s písmenem ť. Text Koťata.  Písanka str. 14, 15  Úterý:  Hláska a písmeno Ň, ň – říkanka, jazykolamy, slabikář str. 86 – úvodní básnička – zakroužkuj ň, nácvik čtení slov s ď, ť, ň  Písanka str. 16  Středa: Opakování G, F, Ď, Ť, Ň – slabikář str. 87/cv. 1  Písanka 3. díl – str. 17 – nácvik písmene ň  Čtvrtek: Opakování G, F, Ď, Ť, Ň – slabikář str. 87/cv. 2…

Trilopark

Ekotýden jsme zakončili v pátek programem Trilopark. Děti se na jednotlivých stanovištích seznámily s prací paleontologa, odkryly společně velkou kostru dinosaura, odlily si torzo vyhynulého živočicha a na posledním stanovišti jim vyprávěl paleontolog jejich jazykem a za pomocí obrázků a skutečných zkamenělin o vývoji živočichů a rostlin v době pravěku. Děti se mohly dokonce dotknout opravdových zkamenělin. Seznámení s pravěkem bylo tedy zážitkové a navíc si děti odnesly svůj sádrový odlitek zkameněliny, který si mohly pomalovat.

Technické služby

Ve čtvrtek 21. dubna jsme v rámci ekotýdne navštívili technické služby. Vyslechli jsme si zajímavé povídání o třídění odpadků, nakonec si děti i zasoutěžily.

Výlet do lesa

Ve středu 20. dubna jsme se vydali do lesa nad Vráží, kde pro nás byla připravena ekostezka s šesti úkoly. Po výšlapu do kopce a posilnění svačinou si děti vyslechly legendu o starém dubu a odhadovaly jeho stáří, nebo vlastními těly měřily obvody stromů. Nakonec se proběhly na hřišti a už se těšily na oběd ve škole.