Třída 1.A

Pozor! Toto je archivní stránka 1.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 13. do 17. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. do 17. června  Třída:  1.A      Český jazyk  PO – PÁ: Čtení s porozuměním. Přepis, opis a diktát vět a slov.  Čtení v čítance.    PO: Návštěva školní knihovny – společné čtení knihy.    Pravidelně každý den trénujte společné hlasité čtení a psaní slov a vět.    Matematika  PO – PÁ: Procvičování početních operací do 20, pavučiny, slovní úlohy, autobus, součet tří čísel, hadi, úlohy s podmínkou. PS od str. 57. Procházíme výstaviště.  Finanční gramotnost – mince, bankovky, hra na obchod.    Prvouka  Naše tělo – smysly  Pobyt venku      Další informace: …

Plán učiva od 6. do 10. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. do 10. června  Třída:  1.A      Český jazyk  PO – PÁ: Čtení s porozuměním. Přepis, opis a diktát vět a slov.  Čtení v čítance.    PO: Dětské představení v MŠ Ottománek od 9:00 hod.    Pravidelně každý den trénujte společné hlasité čtení a psaní slov a vět.    Matematika  PO – PÁ: Procvičování početních operací do 20, pavučiny, slovní úlohy, autobus, součet tří čísel, hadi, úlohy s podmínkou. PS od str. 54.   Hodiny – Kolik je hodin? Měření času a výšky.   Finanční gramotnost – mince, bankovky, hra na obchod.    Prvouka …

Sportovní den na Den dětí

Na Den dětí jsme se vydali na výlet podél Berounky. Po cestě si děti poslehly pohádkový příběh a plnily ve skupinách matematické úkoly. V Dobřichovicích si pochutnaly na připraveném pikniku a už je čekala cesta zpět, celkem ušly necelých 9 km. Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni výlet náramně užili.

Divadelní představení

V pátek 20. května jsme se šli podívat do Ottománku na divadelní představení o hastrmanovi. Děti se nasmály, zazpívaly si, naučily se, jak je pro nás voda důležitá a je potřeba o ni pečovat. Představení všem vykouzlilo úsměv na tváři. t.

Plán učiva od 30.5. do 3.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. května do 3. června  Třída:  1. A      Český jazyk  Opakování, Recitace básní, Dramatizace bajky, Poslech četby, Vyprávění příběhu  Pondělí: O lišce a sýru – seznámení s bajkou, dramatizace, poslech, vyprávění.  Písanka str. 11 – procvičování  Úterý: Slabikář str. 102. Čtení slova a vět s písmenem Y. Nácvik čtení slov v boční liště, vysvětlení neznámých slov. Vyhledání y v úvodní básničce.  Písanka str. 8  Čtvrtek: Slabikář str. 103 – Seznámení s funkcí zavináče  Písanka str. 12.  Pátek: Opakování.    Matematika  Pondělí: Pracovní učebnice (PU) str. 48/cv. 3, 5 + str. 49  Úterý: PU…

Plán učiva od 23. do 27. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. do 27. května  Třída:  1. A      Český jazyk  Opakování  Pondělí: Čtení a psaní slov a vět se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.  Písanka str. 6, 7  Úterý: Písmena Q, W, X – Slabikář str. 99 – v úvodní básničce zakroužkuj písmena Q, W, X. Čtení slov v boční liště, vysvětlení neznámých slov.  Písanka str. 8  Středa: Slabikář str. 99. Čtení textu Jména, podtrhni všechna jména a barevně kroužkuj Q, W, X.  Písanka str. 9  Čtvrtek: Slabikář str. 100 – Paleček a jeho kamarádi – čtení, přednes, dramatizace.  Písanka str….

Plán učiva od 16. do 20. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. do 20. května  Třída:  1.A      Český jazyk  Procvičujeme čtení a psaní slov a vět se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY, DĚ, TĚ, NĚ  Čteme slova a věty se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ  Pondělí: Slabikář str. 95 – vyvození slabik bě, pě, vě a nácvik čtení v boční liště, psaní slov Bětka, pěšina, květy. Čtení textu Co má nejraději? – úkoly podle spodní lišty.  Písanka 3. díl str. 29  Úterý: Slabikář str. 95 – zápis slov, která do textu nepatří na linky ve slabikáři, str. 96/cv. 1, 2  Písanka 3. díl…