Třída 1.E

Třídní učitel:

Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr.

 tel: 251001452
 vkutilkova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

1. lekce plavání v Ottománku

Dnes děti absolvovaly první lekci plavání. Bylo to takové zahřívací kolečko, protože paní instruktorka zjišťovala, jaké plavecké dovednosti děti mají. Nejdříve všechny děti měly nadnášecí pásky kolem těla i kolečka na rukou a postupně mohly podle schopností sundávat. Děti plavaly ve třech skupinách. Kdo neplaval, tak pracoval v písance, svačil nebo odpočíval po plaveckém výkonu. Dopoledne bylo zdařilé a všichni se těšíme na další lekci.

Plán učiva 17. 1. – 21. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. 1. – 21. 1. 2022  Třída:  1. E      Český jazyk  Slabikář str. 42 – 46, písanka str. 8-11 (12), čtení s porozuměním, skládání slov, křížovky, diktát, opis  Matematika  Matematika str. 10 – 12 (13), prostředí “hadi”, prostředí schody, číselné řady, první pětiminutovka – počítání do 12  Anglický jazyk    Prvouka  Péče o zdraví, osobní hygiena    Další informace:  V pátek opět sraz na další lekci plavání v 7:45 pod lípou u školy.  V pondělí ráno se testujeme. 

Základy kooperativního učení v naší třídě

Spolupráce neboli kooperace je druh sociální interakce. Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. [Wikipedie] Dnes děti pracovaly ve dvojicích. Na připraveném pracovním listě byly úlohy, kde bylo třeba přemýšlet. Nejprve přemýšlet o způsobu, jak na to a potom, co jsou správná řešení. Protože děti ještě neznají všechna písmenka, zadání nejsou psaná: vypočítej, najdi, vylušti, ale děti z obrázků a připravených souborů vyvozují, co mají udělat. Zvládání takovýchto výzev děti baví. Originál pracovních listů je v příloze.  

Plán učiva 10. 1. – 14. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. 1. – 14. 1. 2022  Třída: 1. E      Český jazyk  Slabikář str. 39-42, modrá písanka str. 4-6(7), čtení s porozuměním – pracovní listy, křížovky, skládání slov, opis, diktát slov  Matematika  Matematika str. 8-9, pracovní listy, upevnění počítání do 12  Anglický jazyk    Prvouka  Lidské tělo, péče o zdraví (nově ve čtvrtek)    Další informace:  V pátek 14. 1. začíná výuka plavání. Plaveme v Ottománku.   Sraz ráno v 7:45 pod lípou u školy (blíže k hale). S sebou plavky, mýdlo, ručník, hřeben, koupací čepici, svačinu a penál. Na poslední nebo v průběhu poslední…

Plán učiva 3. 1. – 7. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. 1. – 7. 1. 2022  Třída:  1. E      Český jazyk  Slabikář str. 35-39, písanka – dokončení, založení nové písanky, čtení s porozuměním, hádanky, křížovky, skládání slov, říkanky, diktát slabik a slov    Matematika  Matematika str. 58-61, počítání do 12, součtové trojúhelníky, krokování, čísla neposedové  Anglický jazyk    Prvouka  Živočichové v zimě, str. 24, 25      Další informace:  Tento týden se 2x všichni testujeme, podrobné informace v příloze mailu nebo na webu školy.   

Výlet na Karlštejn

V pátek 17. 12. jsme si udělali výlet na Karlštejn. Poprvé jsme jeli společně vlakem a vše moc pěkně probíhalo, nikdo se neztratil :), všichni věděli, co mají dělat a byli ve správný čas na správném místě.. V Karlštejně jsme si prohlédli Muzeum betlémů. Nejzajímavější byl pohyblivý Královský betlém, který byl při spuštění  doprovázený slovem. Z muzea jsme se vydali po žluté turistické značce do Zadní Třebaně. Na vyhlídkovém místě na louce jsme si dali svačinku a připravili hostinu pro zvířátka z donesených jablíček, mrkví a trochy suchého chleba. Další zastávka byla u památné lípy a křížku nad Třebaní. Tady…

Plán učiva 20. – 22. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 22. 12. 2021  Třída:  1. E      Český jazyk  Slabikář str. 34, 35 Písanka str. 25, 26, (27)  Vánoční čtení, povídání o Vánocích  Matematika  Matematika str. 57 (58)  Anglický jazyk    Prvouka  Vánoční tradice    Další informace:  V pondělí budeme první dvě hodiny péct perníčky, angličtina bude v běžném režimu Ve středu uspořádáme ve třídě vánoční besídku, učit se budeme jen chvilku 😊, vyučování končí ve středu v 11 hod. S dětmi půjdu na oběd a pak je předám do družiny.