Třída 1.E

Třídní učitel:

Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr.

 tel: 251001452
 vkutilkova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Ukliďme Česko

Dnes v pátek 17. 9. se naše třída zapojila do akce Ukliďme Česko. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše úklidová lokalita v okolí fotbalového hřiště Mokropsy byla docela čistá, takže jsme uklízeli jen to, co jiným někdy „upadlo z ruky“. Kromě parčíku nad hřištěm jsme prošli cestu od pláže až ke Křižárně. Děti se snažily a  celé dopoledne jsme si hezky společně užili. Při svačince u Berounky nás navštívily dvě labutě a povyprávěli jsme si o Kazíně.      

Plán učiva 20. 9. – 24. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. 9. – 24. 9. 2021  Třída:  1. E      Český jazyk  Uvolňovací cviky, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, třídění a spojování.  Písmeno a hláska Ss – vyvozování.  Pohádka O veliké řepě. Básničky. Rytmizace.  Čtení s porozuměním – porozumění předčítanému textu.  Matematika  Určujeme počet. Počítáme do 6.   Krychlové stavby.   Orientace v prostoru.   Čteme číslice 1,2,3,4.  Prostředí autobus.  Anglický jazyk  What´s your name?   How are you?  Prvouka  Třída ve vyučovací hodině a o přestávce.    Další informace:  V pátek 24.9. od 10.00 bude pro naše žáčky v hale Věry Čáslavské připraveno hudebně divadelní představení Perníková chaloupka. Od pondělí vybíráme vstupné 150 Kč. 

Plán učiva 13. 9. – 17. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. 9. – 17. 9. 2021  Třída:  1. E      Český jazyk  Čtení s porozuměním – pracovní listy, dramatizace pohádek, uvolňovací cviky, vyprávění podle obrázku, zraková a sluchová percepce  Matematika  Čtení číslic 1-5, počítání do 5, rytmus střídání barev, stavby z kostek, prostředí autobus, krokování, orientace – nahoře, dole, vpravo, vlevo  Anglický jazyk      Prvouka  Třída ve vyučovací hodině.    Další informace:  Při všech činnostech s tužkou nebo pastelkami je nutné dbát na správné držení.  Odkaz na video o správném držení tužky: po reklamách od času 0:16.  https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&t=114s  V pátek 17. 9. půjdeme ven na akci: Ukliďme Česko. 

Plán učiva 6. 9. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 9. – 10. 9. 2021   Třída:  1. E      Český jazyk    Zrakové rozlišení, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby, rozvoj sluchové percepce  Matematika    Orientace v prostoru, třídění do skupin, počet a rytmus  Anglický jazyk      Prvouka    Jsem školák, bezpečně do školy    Další informace:  V pondělí 6. 9. od 17 hodin se koná v naší učebně D11 třídní schůzka.   Pandemické nařízení:  V době třídních schůzek vstupují rodiče do školy pouze v respirátoru a třídnímu učiteli se prokáží platným dokladem o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění Covid – 19.