Třída 2.C

Pozor! Toto je archivní stránka 2.C ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mlčochová Daniela, Mgr.

učitel

Aktuálně ze třídy

Zahradní slavnost v Komendě

Zahradní slavnost v Komendě Na pátek 17. června jsme se všichni ve škole v Komenského ulici moc těšili. Odpoledne proběhla Zahradní slavnost pro děti i rodiče, babičky i dědečky. Děti vyráběly drobné dárečky do obchůdku, připravovaly si vystoupení a besídky, maminky napekly dobroty. Program byl velmi pestrý, všechny děti si připravily vystoupení s kelímky cup song, prvňáčci vystoupili s básničkami Františka Hrubína, zazněly české i anglické písničky, ve čtvrté třídě proběhlo Autorské čtení vlastních příběhů a nechyběla vystoupení našich gymnastek. Závěr patřil našim páťákům a jejich pohádce. Kdo má rád historii, mohl si připomenout založení naší školy ve starých kronikách. Celé odpoledne se neslo…

Učivo 2.- 6.5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.- 6.5.2022  Třída:  2.C      Český jazyk  Procvičujeme určování slovních druhů, zopakujeme si psaní vlastních jmen  Uč. 99,100  PS 40,41  Pís. 30,31      Matematika  Procvičujeme násobení a dělení hlavně 2,3,4,5  PS Hejný 40-42      Anglický jazyk  Dokončení projekt: My house; Lekce 6: Summer Time: Učebnice str 52 a pracovní sešit str 45          Prvouka  Uč. 50,51  PS 43,44          Další informace:       

Učivo 25.-29.4.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-29.4.2022  Třída:  2.C      Český jazyk  Procvičujeme slovní druhy  Uč.97,98  PS 37-39  Pís.30    Matematika  Procvičujeme sčítání, odčítání do 100 a násobení ,dělení hlavně 2,3,4,5  PS Hejný 34-37      Anglický jazyk  Dokončení projekt: My house; Lekce 6: Summer Time: Učebnice str 50-51 a pracovní sešit str 44    Prvouka    Uč.48,49  PS 40,41        Další informace:    26.4. Mobilní planetárium     

Učivo 19.-22.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-22.4.2022  Třída: 2.C    Český jazyk  Učíme se určovat slovní druhy  Uč.95,96  PS 36, 37/1,2    Matematika    Procvičujeme násobilku   PS Hejný 32,33      Anglický jazyk  Dokončení lekce 5: učebnice 46 a 48-49 (poslech) a projekt: My house      Prvouka    Dokončujeme prezentaci referátů o ptácích  Uč.47,48  PS 38,39        Další informace:  22.4. vycházka u příležitosti Dne Země       

Dopoledne s Andersenem

Aprílový pátek byl opravdu výjimečný. Užili jsme si zábavné a zároveň poučné Dopoledne  s  Andersenem! Pohádky, křížovky, tvoření, práce ve skupinách, čtenářský metr, hračky, čtení… Dopoledne uteklo všem jako voda 🙂 .

Učivo 31.3.-1.4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   28.3.-1.4. 2022  Třída:  2.C      Český jazyk  Uč. 88,89  PS 27-30  Pí.s 25,26        Matematika  PS Čtyřlístek 40  PS Hejný 20-23        Anglický jazyk    Lekce 5: My house: učebnice str 43-44 a pracovní sešit str 39    Prvouka    Opakování  Referáty o včelách        Další informace:    31.3. beseda s Alicí Nellis  1.4. akce “Dopoledne s Andersenem” v rámci měsíce knihy