Třída 3.A

Pozor! Toto je archivní stránka 3.A ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 24. – 28. 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. – 28. 4. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování  Diktát – úterý  Slovní druhy  Podstatná jména, přídavná jména  Učebnice str. 65, 66, 67  Popis pracovního postupu        Matematika  Násobilka  Písemné sčítání, odčítání, násobení – čtvrtek  Násobení a dělení mimo obor násobilek  Učebnice str. 74  Základní tělesa        Anglický jazyk  Unit 10 – Animal safari  Názvy zvířat – nová slovní zásoba (There is.., There are…)  Uč. str. 48, 49  PS str. 48. 49          Prvouka  Živočichové – společné znaky  Obratlovci:  Ryby  Obojživelníci…

Den Země

V pátek 21. 4. jsme měli projektový Den Země. Šli jsme k řece Berounce, kde byl pro nás připraven program, který si pro nás nachystala organizace Lesy Praha. Postupně jsme obešli čtyři stanoviště s lektory. Na stanovištích jsme si povídali o vodních savcích, o vodních ptácích, rybách a koloběhu vody. Bylo krásně a všem se nám tato akce líbila.

Linka bezpečí

Ve středu 19. 4. jsme měli preventivní program – Linka bezpečí. První část programu byla zaměřena na vztahy. Ve druhé části se děti dozvěděly, jak Linka bezpečí funguje. Program se dětem moc líbil.  

Plán učiva na týden od 17. – 21. 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. 4. 2023  Třída:  3. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování  Přepis a doplňovací cvičení – úterý  Slovní druhy  Podstatná jména  Učebnice str. 60, 63, 64      Matematika  Písemné sčítání, odčítání  Písemné násobení – čtvrtek  Násobení a dělení mimo obor násobilek  Učebnice str. 73       Anglický jazyk  Opakování lekcí 7 – 9  Opakovací test – pondělí  Výukové hry  Úvod do nové lekce – poslech  Uč. Str. 47, PS str. 47        Prvouka  Herbář – 20.4.  Živočichové – společné znaky  Obratlovci         Další…

Plán učiva na týden od 11. – 14. 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 14. 4. 2023  Třída:  3.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování  Doplňovací cvičení   Slovní druhy  Popis pracovního postupu        Matematika  Písemné sčítání, odčítání  Písemné násobení – čtvrtek  Násobení a dělení mimo obor násobilek   Čtvercová síť        Anglický jazyk  Review C – opakování  Uč.str. 46, 47  PS str. 46, 47  V pondělí 17. 4. – opakovací test        Prvouka  Houby – opakování středa  Živočichové – společné znaky  Herbář do 20. 4.          Další informace:  19.4. Linka bezpečí  21.4. Den Země (70,-Kč) …

Zookoutek Malá Chuchle

V úterý 4.4. jsme se vypravili do Zookoutku v Malé Chuchli. Objednali jsme si zde  Ekovýchovný program – Lesní zvěř. Žáci se na chvíli stali ošetřovateli zvířat a v doprovodu lesníka si zkusili nakrmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Komentovaná prohlídka zookoutku byla zakončena pracovním listem a poznávačkou kožešin a paroží. Děti si tak mohly zábavnou formou ověřit, kolik nových informací si zapamatovaly. Exkurze se nám líbila a moc jsme si užili krmení vybraných druhů zvěře.