Třída 3.B

Pozor! Toto je archivní stránka 3.B ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 6. 9. – 10. 9. 2021 (3. B)

Vážení rodiče, posílám plán učiva na příští týden od 6. 9. – 10. 9. 2021.   PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. 9. – 10. 9. 2021 Třída: 3. B     Český jazyk Opakování učiva z 2. ročníku:   Psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách. Věta, slovo, slabika, hláska. Doplňování správných slov do vět, slovosled. Abeceda. Doplňování u, ů, ú. Opis, přepis textu, diktát.   Čtení s porozuměním Čtení z knížky: Mach a Šebestová na cestách Matematika Opakování učiva z 2. ročníku:   Sčítání a odčítání do 100, opakování násobilky, slovní úlohy. Finanční gramotnost.   Anglický jazyk Opakování učiva…