Třída 3.C

Pozor! Toto je archivní stránka 3.C ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Učivo 3.-7.10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7.10.2022  Třída:  3.C      Český jazyk  Opakujeme z 2. ročníku  Uč.18-22  PS 13-15  Pís. 10    Matematika  Procvičujeme násobilku 7 a 8 a písemné sčítání  Čtyřlístek 15-17  PS Hejný 16,17    Anglický jazyk    út   psaní čísel 11-20; pracovní učebnice 17: 5, 18 (poslouchat, číst, divadlo)  St   psaní čísel 11-20; pracovní učebnice 19  čt   Kvíz: psaní čísel 11-20; pracovní učebnice 20: opakování na test lekci 1 (test bude 12.10)    Prvouka  Uč. 7-10  PS 12-14      Další informace:    3.10. trenér ve výuce TV  7.10. bruslení  Čtvrtek- připomínám čtenářskou dílnu – donesení rozečtené knihy     

Učivo 19.-23.9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.9.2022  Třída:  3.C      Český jazyk  Opakujeme : dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě  Uč.13,14  PS 9,10  Pís.7  Čít.17-21  Matematika    Uč.10-13  PS Hejný10-12  PS Čtyřlístek 11-13    Anglický jazyk    út: Opakování: barvy, čísla 1-20, cvičení pro psaní kvízu (bude kvíz 22.9 psaní čísel 1-10 př. 1 = one); Lekce 1: In my bag: pracovní sešit 10-11  St: cvičení pro psaní kvízu (bude kvíz 22.9 psaní čísel 1-10 př. 1 = one); pracovní sešit 12-13  Čt: psaní kvíz (psaní čísel 1-10 př. 1 = one); mluvené hry z knihy zdrojů      Prvouka    Uč. 4,5  PS 9 …

Učivo 12.-16.9.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.9.2022  Třída:  3.C      Český jazyk  Opakujeme tvrdé a měkké slabiky  Uč. 8-11  PS 5-7  Pís.5,6  Čít. 10-16  Matematika  Procvičujeme násobilku  Uč. 7,8  PS Hejný 7-9  PS Čtyřlístek 8-10  Anglický jazyk    út: Opakování: čísla, barvy, pozdravy: pracovní učebnice str 6-7 a abeceda a hláskování   St: Opakování: psaní čísel a barev, kartičky: pracovní učebnice str 8-9 a abeceda a hláskování   Čt: Opakování: Slovní zásoba: Co mám v tašce?: pracovní učebnice str 10-11 a abeceda a hláskování        Prvouka    Opakujeme PS 5,6        Další informace:  16.9. akce Ukliďme Česko – vycházka do okolí s úklidem     

Učivo 5.-9.9.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.9.2022  Třída:  3.C      Český jazyk    Opakujeme abecedu, skládání slov a vět  Uč. 4-6  PS 2-5  Pís. 1-3  Čítanka 3-7      Matematika  Uč. 5-7  PS Hejný 4-7  PS Čtyřlístek 4-6      Anglický jazyk    Opakování z minulého roku      Prvouka    Uč.4  PS 4