Třída 3.E

Třídní učitel:

Mgr. Daniela Nacházelová

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

MIND3 – samostudium – 15.6.- 19.6.2020

Tento týden trocha inspirace s mé oblíbené webové stránky. Projeďte si ji a zkuste něco vypočítat nebo vyluštit. http://zabavna-matematika.chytrak.cz/ulohy.html#file=pohadky.htm Přeji všem krásné prázdniny!

Plán učiva od 15.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020  Třída:  3.E      Český jazyk    1.den    Procvičování   PS str. 33 a 35       2. den  Opakování  Uč. str. 156, cv. 2 (ústně)  Uč. str. 157 cv. 4,6,7,8(ústně)  PS – str. 36   Sloh  Uč. str. 163, cv. 28 ( písemně do slohového sešitu nebo na volný list papíru, vyber si jeden slohový útvar z uvedených tří bodů a v něm jedno téma)  PS str. 38, cv. 1      3. den  Uč. str. 158, cv. 9, vyhledej přímou řeč (ústně)  Uč. str. 159, cv. 10 (na fólii)  Uč. str. 159 cv. 13 (ústně)    PS – str. 37 a cv. 2, str. 38  …

Učivo od 8. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020  Třída:  3.E      Český jazyk    den  Procvičování – slovní druhy, i-y  PS str. 29, 30       2. den  Příslovce  Uč. str. 141, šipka dole Ptej se na slova …  (ústně)  Uč. str. 142, tabulka – přečíst, co je příslovce (ústně)  Uč. str. 142  cv. 9,10, 11, 12 (ústně nebo fólie)  PS – str. 31  Sloh  Uč. str. 144 text a cv. 18 (osnovu písemně)  uč. str. 145, cv. 21 a 22 (osnovu písemně, vyprávění ústně)       3. den  Uč. str. 141, cv. 7 (písemně)  Částice a citoslovce  Uč. str. 149, od odrážky, přečíst poučení o citoslovci  cv. 5 – ústně  uč. str. 150,  cv. 7 –…

Plán učiva na týden od 1.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  – 5. 6. 2020  Třída:  3.E      Český jazyk  Čj  1.den  Procvičování – předložky, číslovky  PS str. 23 – 24     2. den  Zájmena  Uč. str. 132, cv. 2 (ústně)  Uč. str. 133 cv. 3 (ústně)  Uč. str. 134 cv. 6,7 (ústně)  PS – str.27  Sloh  Uč. str. 136 text a cv. 13(osnovu písemně, vyprávění ústně)  cv. 15 – ústně  PS str. 26     3. den  Uč. str. 134, cv. 8 (písemně)  Uč. str. 135, cv. 9 (ústně)  Spojky  Uč. str. 138, od odrážky, přečíst poučení o spojkách  cv. 22, 23 – ústně  PS – str. 28., cv. 5     5. den  Diktát uč. str….

MIND3 – samostudium – 25.5.- 29.5.2020

Jelikož většina dětí již nastoupila do školy práce je zcela dobrovolná. Piráti: Zjisti, který Pirát má největší kořist. Pozor, některé výsledky mohou být falešné! Ufounci a Příšerky:  Pomocí správných výsledku najdi správnou cestu.