Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Augustínová Marina

 tel: 251001603
 maugustinova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden 30. 01. – 2. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 30. 01. – 2. 02. 2023 31.1. Vysvědčení, konec vyučování 11:40 1.2. Bruslení 3.2. VOLNO Český jazyk  Vzory podstatných jmen rodu ženského PPJH str. 15-17; PS str. 45; uč. str. 54 Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  VS Matematika  Písemné násobení Písemné dělení Jednotky času, Římské číslice PS II. str. 18-20, uč. str. 53-54 Anglický jazyk  Opakování Přírodověda  Neživá příroda, uč. str. 30-31 Vlastivěda  Renesance, uč. str. 44-45

Plán učiva na týden 23. – 27. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.- 27. 01. 2023    23.01. Pololetní test VL a PŘÍ Český jazyk  Vzory podstatných jmen rodu ženského Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  VS Matematika  Písemné násobení Písemné dělení Anglický jazyk  Opakování Začátek lekce 7 Přírodověda  Neživá příroda Vlastivěda  První Habsburkové na českém trůně

3. týden 4.A

V tomto týdnu si žáci užili poslední lednové bruslení. Další je čeká až 1. 02. 2023. Trénink pod vedením zkušeného trenéra z ASK DIPOLI. Zvládli napsat 3 pololetní písemky. Čeká nás již jen VL a PŘI. A věnovali jsme se tvoření svého písmene. Někomu nestačili tři hodiny a bude pokračovat i v dalším týdnu.  

Expedice za poznám hornin

Na tomto výletě jsme si povídali o horninách a nerostech. Vyjmenovali jsme si způsoby vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné horniny). Ukázali jsme si, kde je možné v černošickém lese najít pískovec. Žáci se dozvěděli, co je to eroze a jaký má dopad na přírodu.    

1. a 2. týden v novém roce v obraze

Při VV a PČ jsme malovali tři krále a galaxii. Při malbě galaxie dostali žáci na výběr z různých technik, proto jsou všechny malby velmi originální. Jak se nám vše dařilo, můžete pozorovat v galerii fotek.

Plán učiva na týden 16. – 20. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.- 20. 01. 2023  17.01. Anglický jazyk pololetní test 18.01. Bruslení 19.01. Český jazyk pololetní test 20.01. Matematika pololetní test Český jazyk  Příprava na pololetní test Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  Podstatná jména rodu středního + nově rodu ženského VS Matematika  Příprava na pololetní test Písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem Písemné dělení Sčítání/odčítání v oboru do 1 000 000 Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem čísla trojciferného PS II. str. 7+13 Anglický jazyk  Lekce 6 Přírodověda  Neživá příroda Vlastivěda  Husitské války, České země po husitských válkách (uč. 36-40)

Plán učiva na týden 9. – 13. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 13. 01. 2023    Příprava na pololetní testy (19., 20., 23., 01.)   Český jazyk  Příprava na pololetní test Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  Podstatná jména rodu středního (uč. str. 49/cv. 18; PS hrou str. 7-9) VS Matematika  Příprava na pololetní test Písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem (PS I. str. 11-12; uč. str. 46-49) Sčítání/odčítání v oboru do 1 000 000 Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem čísla trojciferného Anglický jazyk  6. lekce a procvičovat slovní zásoby, která se týká počasí úterý 10.1. test – přítomný čas průběhový Přírodověda  Příroda…