Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Augustínová Marina

 tel: 251001603
 maugustinova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden 5. – 9. 06. 2023

5.-6.06. Suplované dny 6.06. ANJ TEST 7.06. Focení 7.06. „Knihohraní“ 7.06. Ekosystém RYBNÍK   Matematika – rýsování – trojúhelník, čtverec – zlomky – písemné násobení/dělení – písemné sčítání – zaokrouhlování   Český jazyk – shoda podmětu s přísudkem – koncovky podstatných jmen – VS   Anglický jazyk –  oddíl 12   Vlastivěda –  PS str. 13-15   Přírodověda – Ekosystém RYBNÍK

První červencový týden

Školní rok se blíží ke konci, a my už jsme zvládli téměř všechno učivo, co jsme měli letos probrat. Takže máme čas i na zábavu. Skoro každý den se nám podařilo učit se aspoň pár hodin venku. Při venkovní výuce jsme se věnovali čtení nové knížky, podmětu s přísudkem, vymýšleli jsme věty podle vzorců, opakovali jsme možné spojovací výrazy a mnoho dalšího. Ve čtvrtek (na mezinárodní den dětí) jsme vyrazili na skvělý jazzový koncert – Big Band VOŠ KJJ vedený Milanem Svobodou. V pátek jsme se v rámci výtvarné výchovy starali o zvířata na školním pozemku. Pomáhali jsme s vyvýšenými…

Blue-Bot Beruny v hodinách INF

Žáci se v rámci hodiny INF za pomoci chlapců z 9. třídy seznámili s Blue-Bot „Berunami“. Pomocí tlačítek programovaly tuto didaktickou hračku podle zadaných pokynů tak, aby vždy zdárně dojela do cíle. Žáci pracovali ve skupinkách. Někteří putovali s Berunou po městě, jiní pomocí Beruny zaznamenávali slova na speciálních vodících deskách. Zajímavý byl také inovativní transparentní design této vzdělávací pomůcky, díky kterému mohli malí zvědavci pozorovat, co se děje uvnitř tohoto malého robota. Všechny trasy se žákům podařilo zdárně projet, některé skupiny zvládly dokonce zaznamenat na papír pomocí šipek zadané pokyny jako „příkazový řádek“. Pokud Vás zajímají Beruny, můžete si…

Plán učiva na týden 29. 05. – 2. 06. 2023

31.05. ST   Péče o zvířata na školním pozemku 31.05. ST   Čtenářský deník (budeme představovat na školním pozemku) 01.06. ČT   Jazz koncert Club Kino Černošice 01.06. ČT   Čtenářský deník   Matematika – zlomky – písemné násobení/dělení – písemné sčítání – zaokrouhlování Český jazyk – VS – koncovky podstatných jmen (ženský, mužský, střední rod) – podmět a přísudek – věta jednoduchá/souvětí – větný vzorec (spojky) ANJ – opakování – 6.6. závěrečný test Pří – Vl – Povrch ČR

5. den ŠVP (návrat z Arniky v Jestřabí v Krkonoších)

Hned ráno jsme si všichni zabalili kufry a batohy. Museli jsme najít zapadlá trička za postelí, zapomenuté ručníky v koupelně a nezapomenout na boty v nejvyšší poličce v botárně. A světe div se, povedlo se to všem! Při snídani se rozdávaly diplomy a odměny. Potom jsme vyrazili autobusem zpátky do Černošic. V autobuse jsme vezli unavené, ale spokojené žáky, kteří říkali, že by tam nejraději zůstali až do neděle.

4. den ŠVP (Penzion Arnika Jestřabí v Krkonoších)

Čtvrtý den jsme věnovali celodennímu výletu a exkurzi v kreativní dílně a firemní prodejně skleněných perliček Rautis. Hned po vydatné snídani jsme vyrazili na cestu do vesničky Poniklá, která je cca 4,5 km vzdálená od naší chaty. Cestou v lese jsme hráli hry. Přešli jsme menší potůček bez toho, aby tam někdo spadl. Ve vesničce Poniklá jsme navštívili prodejnu a výrobnu Rautis. Zda se podařilo zachovat tradiční perlařské řemeslo. Z těchto perel se vyrábí nádherné vánoční ozdoby a jiná dekorace. Celí proces výroby jsme v jejich továrně mohli sledovat. Žáci si hráli na hřišti, kde byly i vodní prvky. Napsali…

3. den ŠVP (Penzion Arnika Jestřabí v Krkonoších)

Protože z kanadské noci byli všichni nesmírně nadšení, tak se opakovala i dnes. Během noci odpochodovaly všechny bačkůrky od postýlek až dolu do “botárny”. Když žáci našli bačkůrky, mohli se plně věnovat novému vzkazu na dveřích, který byl napsaný morseovkou a splnit tak další úkol, který odkazoval na putování časem. (Jak by mohl tento pokoj vypadat před sto lety a jak by naopak mohl vypadat za sto let.)  Hned od rána jsme měli krásné slunečné počasí, proto jsme po snídani vyrazili na nedaleký vrchol Kobyla, který je v nadmořské výšce 897 m. Cestou jsme procvičovali orientaci v turistických mapách pomocí…