Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Augustínová Marina

 tel: 251001603
 maugustinova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 26. do 30. 09. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. – 30. září  28.09.2022 – Státní svátek 30.09.2022 – Keramická dílna (v rámci VV) 30.09.2022 – Recitace básně    Český jazyk  Literatura  Nauka o slově: slova spisová, nespisovná, citově zabarvená, přirovnání    VS, slovní druhy  Stavba slova: kořen, předpona, přípona  Uč. str. 11/cv. 2, str. 12 + 13 PS str. 14-15 Čtení s porozuměním a vypracování PL (dílna čtení) Čítanka str. 26-30 (Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe, Broučci) Matematika   Sčítání a odčítání do 1 000 (zpaměti, písemně)   Násobení (0-10) Uč. str. 14-16 PS str. 14-16 HP str. 4, 7, 10 Všichni mají vypracováno v…

Kdo tvoří, ten nezlobí

V tomto týdnu jsme pracovali na několika výtvarných projektech: a) naše nástěnka přání b) záložky c) pravěké malby    Žáci měli vymyslet jedno přání, které by si přáli pro sebe a druhé, které si přejí pro celou naši třídu. Na konci roku si řekneme, co se nám podařilo a na čem budeme ještě pracovat. Naše škola se opět účastní mezinárodního projektu (mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy), který podporuje přátelství mezi Českou a Slovenskou republikou. Žáci vyrobili záložky, které pošleme čtvrťáčkům na Slovensko. My budeme čekat na ty, které připutují k nám. V rámci tématu, který máme nyní ve…

Olympijský běh

Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, zda běháš raději ve městě, v přírodě, na louce, nebo na dráze. V Olympijském běhu jde především o radost z pohybu a tuto myšlenku podpořila i naše škola. Naši žáci vyběhli na trať dlouhou 500 m. Počasí nám naštěstí napodruhé dovolilo běžet a běžci byli v cíli dekorováni pamětními papírovými medailemi, diplomem a malou RAW tyčinkou od firmy BOMBUS. Olympijská myšlenka říká, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A o to tady přesně šlo. Ale přece jen jsme lidé soutěživí, proto se v následujících dnech…

Plán učiva na týden od 19. do 23. 09. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. září  Třída:  4.A     Český jazyk          Literatura    Slova spisová, nespisovná, citově zabarvená   VS, slovní druhy Uč. str. 10-11 PS str. 7, str. 8/cv. 8, str. 12-13   Čtení s porozuměním a vypracování PL (dílna čtení) Čítanka str. 21-25 (Fík za volantem, Chůvy) Matematika   Sčítání a odčítání do 1 000 (zpaměti, písemně)   Násobení (0-10) Uč. str. 12-13 PS str. 11-13 Geometrie Uč. str. 76-77 PS str. 42       Test: Pondělí, Pátek Anglický jazyk  procvičování slovesa „can“. učebnice str. 6-8 Přírodověda    Živá a neživá příroda =…

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Černošice – podzim 2022

Dnes naše třída přiložila ruku k dílu a zapojila se do celosvětové akce ,,Ukliďme svět“. Této akce se účastnil celý první stupeň naší školy. Každý sebraný kousek odpadu se počítá! A naše třída nasbírala 3 plné pytle odpadků kolem ,,panelky“ na Vráži. Pokud bychom měli více pytlů, dokázali by žáci nasbírat mnohem více. Dále jsme se prošli lesem, sbírali jsme materiál na tvoření ve třídě, povídali si o přírodě kolem nás. Celkem jsme ušli lehce přes 7,5 km.  

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.září  Třída:  4.A     Český jazyk  Opakování učiva třetího ročníku  Orientace a práce s texty  Rozvoj čtenářských dovedností  První diktát – do ETK jen dobré známky Matematika  Opakování učiva třetího ročníku  Procvičování již probraných matematických operací  První testík – písemné sčítání, odčítání – do ETK jen dobré známky Anglický jazyk    Učebnice, PS str. 5 a 6  Hudební nástroje, sporty, sloveso umět a moci (can) Přírodověda  Úvodní hodina, seznámení s učivem přírodovědy čtvrtého ročníku  Živá a neživá příroda – třídění  Vlastivěda  Pojem čas v historii – opakování – před naším letopočtem, našeho letopočtu, století,…

První společné dny 4.A

První společné dny jsme se věnovali: vzpomínali jsme na naše třídní pravidla a pokusili jsme se je upravit, aby nám pomáhaly i letos rozdali jsme si nové učebnice a pracovní sešity rozdali jsme si klíče od skříněk zopakovali jsme si školní řád povídali jsme si o prázdninách seznamovali jsme se s novou spolužačkou