Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Matematická olympiáda 2023

Milí příznivci matematiky, v příloze naleznete zadání a instrukce k letošní matematické olympiádě. Nejzazší termín pro přihlášení je 23.11.2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23.1.2023 pro kategorie Z6-8. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). Svou účast také nahlaste svému učiteli matematiky, kterému budete odevzdávat své vypracované úlohy školního kola. Neváhejte ho také kontaktovat ohledně dotazů k MO. S pozdravem Marie Zálešáková garantka okresního kola MO          

Divadelní představení Broučci podle knihy Jana Karafiáta

V pátek jsme vyrazili na první společné divadelní představení do Řevnic. A někteří žáci se zmínili, že jdou do divadla poprvé v životě. Dětský divadelní soubor KUKADÝLKO, ve spolupráci s orchestrem ZUŠ Dobřichovice ztvárnily Broučky od Jana Karafiáta. Letos jsme již dvakrát v rámci učebnice a čítanky četli různé úryvky tohoto díla, a nyní měli žáci možnost se podívat i na představení. Hra byla výpravná, protkaná lidovými písničkami v krásných aranžích s tanečky v choreografii Hanky Tuháčkové. Při hře jsme mohli sledovat jazyk a také názory polovině 19. století. Režie: Lucie Kukulová Dirigent: Dušan Goláň Navařík

Slované zavítali k nám do třídy

Slované zavítali k nám do třídy na hodinu vlastivědy … Ne tak úplně samotní Slované, jako předměty, které používali a jejich oblečení. Měli jsme ve třídě zapůjčené dobové předměty prvních Slovanů na našem území. Takže si žáci si mohli zkusili přilbu (velmi těžkou), batvat, halenu, kalhoty nebo boty. Potěžkali si štít a sekyru. Detailně si prohlédli keramiku, nádobí ze dřeva, nůž, ovínky i šípy, letkami z husího peří nebo kožešiny. Povídali jsme si o životě a zvycích Slovanů na našem území. Pouštěli jsme si videa a prohlíželi fotografie z rekonstrukcí bitev a hodování. Toto téma dokončíme v příštím týdnu.  

Plán učiva na týden od 17. do 21. 10. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. října  Dlouhodobý projekt ve skupinách: Ekosystém  Dílna čtení – Pověsti 19.10.2022  Český jazyk    Literatura VS, slovní druhy, pády Stavba slova – předpony, předložky, skupiny bě / bje, vě / vje, pě  Uč. str. 17-20 PS str. 21/cv.7 Práce s textem Čítanka str. 42-46 Matematika   Sčítání a odčítání čtyřciferných (zpaměti, písemně, rozklady)    Priorita početních operací   Násobení, dělení  (rozklad)   Souřadnice Uč. str. 20-22 PS str. 20-21 Geometrie – přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžka  Uč. str. 76-77 PS str. 44 GEO str. 3, 4/cv. 1 Anglický jazyk  Přírodověda  Rostliny Uč. str….

Vlastivědná procházka po stopách sv. Ludmily

V pátek jsme s spolu se 4.B vyrazili na vlastivědnou procházku po stopách sv. Ludmily. Vlakem jsme se nechali odvézt do Berouna, kde začala naše výprava. Vyrazili jsme k Tetínu a následně do Srbska. Ze Srbska jsme opět využili služeb ČD. Ve chvíli, kdy jsme vyrazili od nádraží v Berouně, všude kolem nás panovala mlha. V případě, že se skupinky malinko rozdělily, jednoduše ztratily představu o tom, zda jsou první nebo poslední skupina. Naštěstí se po nějakém čase počasí umoudřilo, mlha opadla a ukázalo se slunce. Žáci ušli osm kilometrů. Cestou si vyslechli pověst o první české kněžně a světici…

Plán učiva na týden od 10. do 14. 10. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. října  14.10.2022 – Divadelní představení v Řevnicích Dlouhodobý projekt ve skupinách: Ekosystém    Český jazyk  Literatura  Slova spisová, nespisovná, citově zabarvená   VS, slovní druhy Uč. str. 16-17 PS str. 18-19 Básničky, bajky – práce s textem Čítanka str. 35-42 Matematika   Sčítání a odčítání do 1 000 (zpaměti, písemně, rozklady)   Násobení (0-10) Uč. str. 15-18 PS str. 17-19 Geometrie – přímka, úsečka, bod  Uč. str. 76-77 PS str. 43 GEO str. 4 Pondělí test: Slovní úlohy Anglický jazyk  téma týdne: domov 2. lekce a vazba There is/There are (- popisujeme, že někde něco…

Kdo tvoří, ten nezlobí

Ani tento týden naši čtvrťáčci nezaháleli a tvořili. 🙂 Stejně jako minulý rok touto dobou jsme malovali přání pro seniory, kteří jsou v černošické DPS. (1. října je mezinárodní den seniorů.) K této akci se připojilo hned několik tříd, proto se nám podařilo vytvořit 85 přáníček. Minulý rok měla naše přáníčka velmi pozitivní odezvu, proto doufáme, že i tento rok vykouzlí úsměv na tvářích babiček a dědečků. Protože již několik vyučovacích hodin rezonuje naší vlastivědou zajímavé téma – období pravěku, vyráběli jsme pravěkou mističku. Všichni se do práce pustili s nevídaným zájmem a během dvou hodin jsme mohli vidět naše krásné…