Třída 4.D

Pozor! Toto je archivní stránka 4.D ze školního roku 2017 - 2018.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Ing. et Mgr. Vratislava Kutílková

Aktuálně ze třídy

Plán akcí a učiva od 21. do 30. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. do 25. června  Třída:  4. D      Český jazyk  Procvičování učiva 4. třídy    Matematika  Procvičování malé násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení, písemného dělení a slovních úloh.    MIND- Matematické hry    Anglický jazyk  Final revision    Přírodověda  Ekosystém tekoucích vod    Vlastivěda  Skupinová práce – Husitské války a Kraje ČR      Další informace:  Pondělí – odevzdání učebnic do knihovny  Úterý – odevzdávání učebnic  Středa – polodenní výlet na Biotop Radotín – sraz v 8.00 hod. před železniční zastávkou Černošice – Mokropsy, návrat ve 12.35 hod. na stejné místo  Čtvrtek – školní sportovní den  Pátek – divadlo ve školním amfiteátru – Kouzla staré Prahy    Další týden:  28.6. –…

Matika v pohodě

Hodiny matematiky si umíme užívat. Spolupracujeme, přemýšlíme a řešení vzájemně konzultujeme. Radujeme se, když se nám to daří. Jsme plně zabraní do práce, i když nesedíme u svého stolečku. V Microsoftu také nemá každý pracovník svůj stůl. My lavice ještě moc potřebujeme, ale občas to zkoušíme i mimo ně. Moc nás to baví a jde nám to.  

Čechova stodola

V úterý 12. 12. jsme jeli  společně se 3. D do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Vánoční expozicí plnou obrazů a figurín děti provedl anděl, v pekelné škole je přivítal čert a nebeskou bránou se děti ocitly v nebi. Prohlídka byla spojena s povídáním o vánočních tradicích. V tvořivé dílně si děti vyrobily ozdobu na stromeček.  

Hour of code v Microsoftu

V pátek 8. 12. 2017 se naše třída spolu s dětmi z 5. B a několika dalšími kamarády z nižších i vyšších ročníků zúčastnila Hour of Code v Microsoftu. Minulý rok jsme se s kódováním setkali poprvé, když za námi z Microsoftu přišla paní Magda Wavle a celou hodinu nás učila, jak pracovat s programem. Děti věděly, do čeho jdou, a tak se moc těšily. Akce ale předčila všechna naše očekávání. Překvapení na nás čekala na každém kroku. V hodině kódování se dětem věnovalo několik programátorů a vysvětlovali jim případné nejasnosti. Děti byly nadšené, že pracovaly na jedněch z nejmodernějších notebooků, které se daly ovládat i dotykem obrazovky. Mnohé…

Mikuláš ve škole

Žáci devátých tříd pro nás nachystali Mikulášský zážitek. Od rána se děti nemohly dočkat, kdy už Mikuláš přijde. Každé zaklepání na dveře vyvolávalo paniku a hromadné kvičení. A pak tu byli. Měli výborné masky, že některým dětem tuhl úsměv. Čerti hubovali, pomatlali nás uhlím a hříšníky málem odnesli. Mikuláš a andělé byli hodní, však to mají v popisu práce. Děti dostaly bedýnku mandarinek a pytlík karamelek a poučení o dobrém chování do příštího roku.

Povídání o adventu ve školní knihovně

naše milá knihovnice Petruška si pro nás a mnoho dalších tříd připravila vánoční povídání o adventu a zvycích, které advent provázejí. Nejdříve si děti prošly cestu zvyků od první adventní neděla do Tří králů. Pak nám Petra přečetla vánoční příběh z Bullerbynu a začali jsme vyrábět ozdobičky na vánoční stromeček. Také jsme společně luštili velkou tematickou křížovku. V závěru jsme si vyzkoušeli, co všechno jsme si zapamatovali. Pracovní list každému ukázal, co ví, co si zapamatoval. A jak to dopadlo? Výborně. Protože to všechny děti bavilo, dokázaly správně odpovědět na všechny otázky. Do knihovny se znovu moc těšíme.

Čtenářská dílna ve školní knihovně

Naše školní knihovnice Mgr. Petra Mierzwová pro nás připravila čtenářskou dílnu na téma „pohádky“. Přečetli jsme si pohádkovou ukázku a naučili se vyhledávat znaky pohádek. Formou řízeného rozhovoru děti na všechny atributy pohádek přišly samy. Pak děti vyplnily pracovní list, který potvrdil, že hodina byla úspěšná a všichni vědí, co je pohádka. Tento způsob výuky se dětem líbil, pracovaly se zaujetím a bavilo je to. .