Třída 4.E

Pozor! Toto je archivní stránka 4.E ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Učivo na týden 31.5.- 4.6.2021 prezenční výuka (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.5.- 4.6.  Třída:  4.e    POZOR – STŘEDA 2.6. proběhne 1,2 A 3.VYUČOVACÍ HODINU – testování ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ- sraz v 7.50.ve třídě 4.E.  Český jazyk  Procvičování podstatná jména, slovesa, stavba věty  Podmět a přísudek, základní skladební dvojice  Záznam o přečtené knize – ve Forms – odkaz je v Teams- odevzdat do 14.6.  Klasifikované – úterý 1.6. = přepis, čtvrtek 3.6 = stavba věty, větné vzorce, základní skladební dvojice        Matematika  NEMIND  CELÝ TENTO TÝDEN BUDE GEOMETRIE – nutné nosit rýsovací potřeby_ ořezaná tužka č.3 nebo mikrotužka, funkční ideálně kovové kružítko, měkká guma, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, sešity na geometrii (měly by být ve škole) – velký nelinkovaný…

Naše jehličnany

Celý předchozí týden měli žáci ve třídě vystavené větvičky jehličnanů. Během týdne se je mohli naučit a v pátek se pokusit ulovit jedničku z této dobrovolné poznávačky. V pátek se lov  některým podařil a dobrovolné učení se se vyplatilo.  🙂

Učivo na týden 24.-28.května 2021…prezenční výuka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.5.-28.5  Třída:  4.E     Český jazyk   –  procvičování mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – větné vzorce, stavba věty – podmět a přísudek, základní skladební dvojice – klasifikované procvičování podstatná jména středa 26.5. (koncovky, mluvnické kategorie)       Matematika  NEMIND  -procvičování násobení, dělení pamětní i písemné -procvičování sčítání, odčítání písemné i pamětní -převody jednotek, slovní úlohy -statistika a kombinatorika  – klasifikované početní operace, převody jednotek – čt 27.5.   MIND- Aritmetický průměr- pracovní listy               Geometrie- osová souměrnost               Test- 28. 5. Početní operace, slovní úlohy, osová souměrnost   Anglický jazyk  Clil     Přírodověda  poznáváme naše jehličnany vodní…

Plán učiva 17.května – 21.května PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.5.-21.5.  Třída:  4,E      Český jazyk  Procvičování koncovky podstatných jmen, pády, slovní druhy  Procvičování slovesa a jejich mluvnických kategorií  Věta a souvětí, větný vzorec – opakování  Nové: Základní skladební dvojice    Matematika  Nemind i Mind  Procvičování početních operací do 1 000 000  Slovní úlohy  Nové-kombinatorika a statistika      Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Pokračujeme v ekosystému park, dokončení Noste UČEBNICI    Vlastivěda  Pokračujeme ve vodstvu ČR Noste UČEBNICI    Další informace:  Chybějícím budou materiály zasílány přes Teams    TV– VE ŠKOLE MĚJTE OBLEČENÍ NA TV VENKU, POKUD TO POČASÍ DOVOLÍ, BUDEME CHODIT VEN     

CHRAŇME ZEMI. Je to jediná planeta s čokoládou….

Nadpis této aktualitky berte prosím trochu s nadhledem.  Touto větou se s námi dnes loučil lektor Pavel Beránek, který měl pro nás připravenou velice pěknou a zajímavou on-line přednášku s názvem OCHRANA PLANETY A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI. Povídal si s námi o naší planetě Zemi a o technologiích a nevyla to tak úplně legrace. Dozvěděli jsme se, co má na přírodu jaký vliv, co jí škodí a co by se dalo dělat, aby toho škození bylo méně. O tomto tématu si povídáme i během vyučovacích hodin napříč předměty, zde jsme se dozvěděli i nemálo nových poznatků a některé známé jsme si…

Plán učiva na týden 10.-14.května DISTANČNÍ VÝUKA (on-line)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.5.  Třída:  4,E     POZOR! VE STŘEDU 12.5. NEBUDE ČJ ON-LINE, MÁME OD 10H PŘEDNÁŠKU, JE V KALENDÁŘI. Komu se nezobrazí, toho pozveme Český jazyk  Aktivní účast v on-line hodinách  Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin  Procvičování pády, slovní druhy, koncovky podstatných jmen  Stavba věty, větné vzorce, druhy vět    Matematika  Aktivní účast v on-line hodinách  Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin  Slovní úlohy, převody jednotek, operace s velkými čísly  Práce s tabulkami, dělitel, dělenec, lesoň    Mind- dostanou samostatnou práci  MIND- Pracovní listy- procvičení a prohloubení učiva- kontrola- 10.5.2021 ve škole.   Online hodiny nebudou….