Třída 4.E

Třídní učitel:

Mgr. Taťána Kaločová

 tel: 251001790
 tkalocova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Tv – Lakros

Dnes 20.9. jsme v hodině Tv měli ukázku hry „Lakros“. Jde o kolektivní sport. Na hřišti hrají dva týmy s lakrosovými holemi se síťkou, ve kterých hráči nosí míček, přihrávají si a snaží se jím trefit do branky druhého týmu. Hra nás velmi zaujala a určitě se ji naučíme a budeme ji hrát v hodinách Tv. Žáci 4.E a tř. učitelka  

Ukliďme Česko

V pátek 17.9. se naše třída zúčastnila akce „Ukliďme Česko“. Tato akce je dobrovolná a probíhá na území celé České republiky. Jejím úkolem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Všichni jsme se snažili odvést dobrou a užitečnou práci. Všem dětem patří poděkování. Tuto dopolední akci jsme si propojili s Vv a Př. Každý z nás namaloval obrázek. K malbě jsme použili různé přírodniny, které jsme kolem sebe našli. O přírodninách jsme si pak i něco zajímavého povykládali. Všechny obrázky jsou krásné a originální. Celé dopoledne jsme si moc užili, byla to pěkná akce.   Žáci 4.E a tř….

Čtenářská dílna ve školní knihovně

Obsah ČD zahrnuje oblast jazykového vzdělávání a komunikace a estetického vzdělávání žáků. ČD může umožnit rozečíst a přivést k pravidelnější četbě všechny žáky. ČD umožňuje učiteli pracovat zároveň individuálně i společně, každý žák má knihu přiměřenou své aktuální čtenářské úrovni. Naši druhou čtenářskou dílnu 16.9. jsme měli ve školní knihovně. Tuto ČD vedla paní knihovnice. Pro žáky měla připravené pracovní listy, které po individuálním samostatném čtení své knihy vyplňovali. Na závěr hodiny někteří svou knihu a splněné úkoly prezentovali ostatním žákům. Práce v knihovně se nám všem líbila a těšíme se na další návštěvu naší školní knihovny.   Žáci 4.E…

OLYMPIJSKÝ BĚH

Ve středu 8.9. se naše třída zúčastnila „Olympijského běhu“. Žáci běželi dráhu dlouhou 500 m na oválu pod školou.  Závodníci byli odměněni diplomem a medailí. Děkuji všem dětem, které naši třídu reprezentovaly. Počasí nám přálo, závody jsme si všichni užili. Tř. učitelka

O DUŠI LESA – setkání s autorkou

V červnu vyšla knížka O duši lesa. Sama její autorka Daniela Králová jí nazývá živou knihou. Dnes měli žáci 5.E a 4.E možnost se s ní setkat a o její knize si s ní popovídat. V knížce je propojen knížní „papírový“ příběh s příběhem v elektronické podobě, ke kterému se čtenář dostane pomocí QR kódů. Každý z příběhů je trochu jiný, ale oba (ten v knize i ten na internetu) mají nemálo společného. Co všechno, to neprozradíme. Povídali jsme si o vztahu člověka k přírodě, o tom, co nám příroda dává, čím obohacuje naši duši. Dozvěděli jsme se o vzniku…