Třída 5.A

Pozor! Toto je archivní stránka 5.A ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc.

Aktuálně ze třídy

Spolu za poznáním – naše přírodověda

Milí páťáci, společně jsme překonali období on-line výuky i výuky rotační. Převážná většina z vás pracovala velice pěkně, mnozí se zapojovali i do dobrovolných aktivit. Nyní máme již „jen“ výuku ve škole. I teď však zůstaňte v kontaktu přes náš tým v Teams. Budu vám sem stále vkládat materiály, které můžete využívat (a to nejen při absenci na hodině ve škole), informace o plánovaných opakováních a podobně. Je třeba si znovu zažít místa našeho setkávání- úterý C21, v pátek v C31. Těším se na vás v našich dalších hodinách Mgr. Martina Václavková = vaše vyučující přírodovědy   PS: děkuji za…