Třída 5.A

Třídní učitel:

Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc.

 tel: 251001795
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka MIND5

Tento týden zpracujete v  PS Hravé matematice strany 9-11 a stranu 34 v Hejném strany 14 – 16 Na hodinách mějte při ruce potřeby na geometrii. Pracovní list je zaměřen na převody jednotek hmotnosti a objemu. V pracovních sešitech počítáme na on line hodinách. Na stránkách své třídy si stáhněte zadání matematické olympiády, můžete začít počítat, hotovo má být první týden v lednu, budete odevzdávat p. uč. Zálešákové, která olympiádu vyhodnocuje. Výsledky budete psát na dokument s hlavičkou olympiády. Ten vám později pošlu. Od tohoto týdne máme hodiny v út, st, pá v obvyklých časech. Přeji hezký týden s matematikou.