Třída 5.A

Třídní učitel:

Jánoška Tomáš, Mgr. et Bc.

 tel: 251001795
 tjanos@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy