Třída 5.A

Třídní učitel:

Bayerová Petra, Mgr.

 tel: 251001606
 pbayerova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

PTAČÍ HODINKA 7.1.-9.1. – sčítáme ptáky na krmítku

MÁTE – LI CHUŤ, ZAPOJTE SE 🙂 https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe   Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Cíle Ptačí hodinky jsou Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách….

Plány učiva na měsíc leden 2022

Moji milí páťáci,   doufám, že po vánočních prázdninách jste odpočatí a plní energie. V příloze naleznete plány učiva na měsíc leden.   Do nového roku Vám přeji mnoho štěstí a zdraví. Vaše paní učitelka Bayerová

Učíme se společně

Dnes přišli do 1. E na hodinu  matematiky a hodinu tělesné výchovy naši spolužáci z 5. A třídy. Bylo to něco nového a prvňáčci si to užili. Sofie a Viktorka si na hodinu matematiky pro děti připravily pracovní list s pyramidami, úlohami na krokování a dalšími příklady. Dětem se počítání dařilo a holky zjistily, jak je složité uspokojit 25 zvídavých prvňáčků najednou. Na hodinu tělocviku přišli Robin s Kubou. Měli připravený herní program a různé soutěže. Přestože chodí teprve do páté třídy, tak způsobem, jak s dětmi pracovali, jak je zaujali by hravě „strčili do kapsy“ kdejakého studenta pedagogické fakulty. …

Rok 2021 = Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Rok 2021 byl vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu. Naše škola se nachází v oblasti, kde můžeme krasové jevy pozorovat zblízka. Nacházíme se v CHKO Český kras. V pátém ročníku se v přírodovědě věnujeme živé i neživé přírodě, fauně i flóře. V několika říjnových hodinách jsme se podrobněji zaměřili na jeskyně a kras. Povídali jsme si o geologické stavbě krasových oblastí i o typické fauně a flóře, která je na vápencové podloží vázána. Žáci si prohléhli ukázky hornin a nerostů. Zabývali jsme se adaptacemi organismů na jeskynní prostředí. Žáci se seznámili  prostřednictvím obrazového materiálu s obyvateli jeskyní. Věnovali jsme se…