Třída 5.C

Pozor! Toto je archivní stránka 5.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Alena Filípková

Aktuálně ze třídy

5. C učivo 16. – 20. 3. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (3. – 5. roč.) Třída: 5.C   Český jazyk Zopakovat, shrnout přídavná jména uč. str. 79/6 – do školního sešitu, 79/8 – seš. Diktáty ( rodiče či sourozenec nadiktovat J ) slovesa – zopakovat – ústně uč. str. 81 – 82 ( modré tabulky ) P.S. II.díl  8/12 Čti si vlastní knihu Matematika a informatika P.S. II.díl str. 12  celá, str. 14/1, 2, 3, 5, 7 Pro rychlíky ( kdo stihne ) P.S str. 13     Anglický jazyk 17.3: Opakování: Říká čas: What time is it? It’s …, on +…

Zážitkový program s drumbeny

Pozvali jsme si pana Zdeňka Rollera, autora drumbenu. Ukázal nám velmi originální rytmickou techniku zaměřenou na základy komunikace a podporu  primární prevence rizikového chování. Děti si hravou formou osvojily techniky při práci s drumbeny, aktivně se zapojily do činnosti. Během workshopu si osvojily základní komunikační dovednosti – naslouchání, sdělování, sebevyjádření, empatii, improvizaci, tvorbu pravidel a jeho respektování. Pro nás všechny to byl velmi intenzivní zážitek.  

Dopoledne s Andersenem

V pátek 29. 3. proběhl na naší škole projektový den nazvaný Dopoledne s Andersenem. Cílem bylo vzbudit u dětí zájem o staré i nové knihy. Hlavní aktivitou byla beseda s ilustrátorem knihy Jak se dělá galerie panem Davidem Böhmem. Zavedl nás do světa muzeí a galerií. Děti si ve věkově smíšených skupinkách vyrobily zábavné záložky, luštily křížovku s příslovím, seznámily se s pohádkami H. Ch. Andersena. Na závěr dopoledne si děti četly přinesené knihy, pracovaly se čtenářskými kostkami a hrály hry pro rozvoj slovní zásoby.  

Dovádění na sněhu

V úterý 5. února se děti ze čtvrté a páté třídy rozhodly využít sněhovou nadílku k dovádění na školní zahradě. Většina si přinesla sáňky či boby a hurá na kopec. Kdo neměl sněžný dopravní prostředek stavěl sněhuláka nebo jen tak dováděl s kamarády. K tomu nám nádherně svítilo slunce na tmavomodré obloze. Děti si sníh moc užily a domů se jim nechtělo.  

Vysvědčení bez učení :-)

Čtvrtek byl tak trochu jiný den… Celá škola v budově Komenského se rozhodla, že si ho užije netradičně. Žáci vytvořili smíšené skupinky a pak už v jednotlivých třídách měli možnost  shlédnout film o přírodě, luštit rébusy a křížovky, hrát stolní hry, číst knihu nebo si v tělocvičně  protáhnout tělo při pohybových aktivitách. Čtvrtou vyučovací hodinu se rozdalo VYSVĚDČENí a hurá na pololetní prázdniny 🙂 .

Adventní čas

Přišel Mikuláš, andělé a čerti, děti vyráběly dárky, dávaly si dárky a vše zakončilo Andělské tvoření – vánoční setkání dětí, rodičů, babiček, dědečků, sourozenců, učitelek i bývalých žáků. Jako každý rok vládla vánoční nálada, zpívaly se koledy, společně se tvořilo i se pochutnávalo na dobrotách v kavárně páťáků U ČERTA. Již při odchodu bylo slyšet, že se hosté těší opět na setkání za rok.

Halloween

Děti přišly v strašidelných maskách, prošly se po škole, vyřezaly dýni a ozdobily si třídu. Díky dokonalým maskám byly některé děti opravdu k nepoznání.