Třída 5.C

Třídní učitel:

Radová Iveta, Mgr.

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Učíme se v lese

V lese pozorujeme přírodu, ale učíme se i zlomky a geometrické tvary. Tvoříme přírodní obrazy a stavíme domečky.

Distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti, učivo máme téměř probrané, na výuce se budeme zaměřovat na opakování a procvičování základního učiva, v příloze zasílám  přípravu na závěrečný test. Doporučuji všem vytisknout a průběžně  vypracovat – bude čas i během online výuky a zjistit, co ještě každý potřebuje procvičit. Pokud budete potřebovat, jsou možné po domluvě individuální konzultace. Z PŘ připomínám projekt Lidské tělo – každý si zpracuje podle svého uvážení – termín je do 28. 5., pracujeme na něm během výuky, doporučuji neodkládat. Informace o návratu do školy zatím žádné nemám.

Matematická soutěž Klokan

Děkuji všem , kteří se zúčastnili školního online kola matematické soutěže Klokan. Blahopřeji Danielovi – 2. místo, Haničce – 6. místo a Viki 7. místo.