Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Šťastná Tereza

 tel: 251001606
 tjerichova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Ukliďme Česko

V pátek 16. 9. jsme si v 5. D rozdali rukavice a pytle a vydali se na lov odpadků. Zúčastnili jsme se totiž akce Ukliďme Česko! Společně s 5. A jsme vyrazili ze školy směr Vráž. A i když se zprvu zdálo, že v Černošicích již máme uklizeno, bystré oči páťáků vyslídily mnoho dobře ukrytých odpadků, třeba i ve křoví, zahrabané v hlíně nebo pod stromy. Nálezů bylo hodně, nejen těch patřících do směsného odpadu, a tak jsme část roztřídili i do kontejnerů na Vráži. Zbytek jsme nechali k vyzvednutí technických službám. Kromě úklidu jsme se i za hezkého počasí…

Nerost nebo minerál?

V přírodovědě se zabýváme neživou přírodou.  Děti při hodinách objevují její krásy, seznamují se se světem nerostů a hornin, kterému se budou podrobněji věnovat v deváté třídě, někteří možná ve svém volném čase. V tomto týdnu jsme vytvářeli 3D modely krystalů, pracovali s literaturou a prohlédli si ukázky nerostů. Ukázky zajímavých nerostů a hornin je budou provázet i v následujících hodinách.