Třída 6.A

Pozor! Toto je archivní stránka 6.A ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Bc. Simona Lišková

Aktuálně ze třídy

Výstava včel

V pátek 24.5.2019 se žáci 6. tříd zúčastnili výstavy včel, která se uskutečnila v Kulturním sále Vráž. Výstava měla za úkol žákům zpestřit učivo o blanokřídlém hmyzu, což se určitě povedlo. Každá třída se zúčastnila 30-ti minutového bloku povídání o včelách. Žáci se dozvěděli základní informace o včelách a včelích produktech. Měli možnost nahlédnout do domečku, kde byla plástev s včelami, a mohli se podívat mikroskopem na jednotlivé části těla včely. Kdo chtěl, tak mohl ochutnat i včelí med od místních včelařů. Někteří žáci si vyzkoušeli odlít svíčku z vosku, kterou si pak mohli odnést domů. Mgr. Simona Lišková

Závěrečná písemná práce z matematiky

Dne 6. 6. 2019 se bude psát závěrečná písemná práce z matematiky. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během celého školního roku. Konkrétně se jedná o počítání s desetinnými čísly, dělitelnost přirozených čísel, úhly, osovou souměrnost, znalosti o trojúhelníku, včetně konstrukce, povrch a objem krychle a kvádru.

Mobilní planetárium – NANOKAM – Výprava do mikrokosmu

V úterý 26.3.2019 se žáci zúčastnili promítání v mobilním planetáriu, které pro nás bylo postaveno v malé tělocvičně naší školy. V krátkém předfilmu se žáci dozvěděli něco o světle a v hlavním filmu se dozvěděli informace o 5 biologických říších. Film byl vytvořen ze snímků z elektronového mikroskopu a k takovým snímkům se žáci jen tak nedostanou. Celý program byl velice zajímavý a doufám, že se žákům líbil.   Mgr. Simona Lišková  

Přednáška – Ptáci na obzoru

V pátek 22.3.2019 se 6.A účastnila zajímavé přednášky o ptácích na obzoru. Přednáška se zabývala vlivem lidské činnosti na naší krajinu se zaměřením na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Součástí přednášky byly i ukázky živých ochočených jedinců.

Matematický Klokan

V pátek 22.3.2019 se na naší škole psal Matematický Klokan a třída 6.A u toho samozřejmě nesměla chybět. Žáci se celých 60 minut plně soustředili, aby v této matematické soutěži dopadli, mezi žáky 6. a 7. tříd, co nejlépe. Brzy se dozvíme výsledky!

Zeměpisná exkurze do planetária

V pátek 22.2.2019 se 6.A vydala na zeměpisnou exkurzi do Planetária hlavního města Prahy. Na úvod nás v planetáriu čekala krátká přednáška o naší hvězdné obloze. Po přednášce následoval film – Naše bouřlivá planeta, který byl o vzniku zemětřesení, tsunami a o sopečné činnosti. A jako poslední jsme si prohlédli stálou expozici planetária. Žáci si exkurzi užili a zde jsou nějaké postřehy z exkurze: Anna: „Líbilo se mi tama chtěla bych tam jít znova.“ Sára: „Líbilo se mi to. Zjistila jsem, jak najít Severku.“ Ondra: „Zaujali mě tam takové lahvičky, které svou tíhou ukazovaly, jaká gravitace je na jiných planetách.“…

Plánované akce na rok 2019

V roce 2019 se žáci 6.A mohou těšit: 22.2.2019 – Planetárium (Naše bouřlivá planeta) 22.3.2019 – přednáška Ptáci našich krajin 26.3.2019 – Mobilní planetárium (Výprava do mikrokosmu) květen 2019 – Výstava včel