Třída 6.C

Pozor! Toto je archivní stránka 6.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Bc. Tereza Jeřichová

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 23. – 27.3.

Dobrý den, v přílohách naleznete úkoly k samostudiu na následující týden (tabulka s přehledem všech předmětů a přílohy k vybraným předmětům). V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na email ksmidova@zscernos.cz Mnoho sil a bystré hlavičky! Květa Šmídová

Výstava včel

V pátek 24.5.2019 se žáci 6. tříd zúčastnili výstavy včel, která se uskutečnila v Kulturním sále Vráž. Výstava měla za úkol žákům zpestřit učivo o blanokřídlém hmyzu, což se určitě povedlo. Každá třída se zúčastnila 30-ti minutového bloku povídání o včelách. Žáci se dozvěděli základní informace o včelách a včelích produktech. Měli možnost nahlédnout do domečku, kde byla plástev s včelami, a mohli se podívat mikroskopem na jednotlivé části těla včely. Kdo chtěl, tak mohl ochutnat i včelí med od místních včelařů. Někteří žáci si vyzkoušeli odlít svíčku z vosku, kterou si pak mohli odnést domů. Mgr. Simona Lišková

Závěrečná písemná práce z matematiky

Dne 6. 6. 2019 se bude psát závěrečná písemná práce z matematiky. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během celého školního roku. Konkrétně se jedná o počítání s desetinnými čísly, dělitelnost přirozených čísel, úhly, osovou souměrnost, znalosti o trojúhelníku, včetně konstrukce, povrch a objem krychle a kvádru.

Mobilní planetárium – NANOKAM – Výprava do mikrokosmu

V úterý 26.3.2019 se žáci zúčastnili promítání v mobilním planetáriu, které pro nás bylo postaveno v malé tělocvičně naší školy. V krátkém předfilmu se žáci dozvěděli něco o světle a v hlavním filmu se dozvěděli informace o 5 biologických říších. Film byl vytvořen ze snímků z elektronového mikroskopu a k takovým snímkům se žáci jen tak nedostanou. Celý program byl velice zajímavý a doufám, že se žákům líbil.   Mgr. Simona Lišková  

Pololetní písemná práce z matematiky

Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací), desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování), zlomky a jejich převody na des.čísla a zpět, převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu. Samozřejmě bude v písemné práci zastoupeno i řešení slovní úlohy. Z geometrie se vyskytnou cvičení týkající se základních geometrických útvarů, rozpoznávání jednotlivých těles a výpočtu obvodů, obsahů a povrchů základních útvarů. Jednotlivé příklady budou koncipovány obdobně jako příklady z pracovního sešitu a domácích úkolů.

Čtvrtletní práce z matematiky

Dne 15.11.2018 budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Příklady budou zaměřeny na přednosti početních operací, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, převody jednotek, zaokrouhlování a násobení desetinných čísel (vše, co jsme dělali od začátku školního roku). Také se objeví jedna slovní úloha.