Třída 6.C

Třídní učitel:

Mgr. Tymlová Romana

 tel: 251001609
 rtymlova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy