Třída 7.B

Třídní učitel:

Mgr. Romana Zemanová

 tel: 251001609
 rzemanova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy