Třída 7.C

Pozor! Toto je archivní stránka 7.C ze školního roku 2019 - 2020.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Výstava domácích prací VV

Dobrý den, děkuji všem, kteří mi poslali zadanou koláž na téma „zvíře“ – některé se opravdu povedly! Zde zveřejňuji některé z nich, a těším se na další 🙂 s pozdravem, J. Rychlíková  

Samostudium 23.–27. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 23.–27. 3. Třída: 7.C   Český jazyk 1) zopakuj si druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná, ukazovací, neurčitá) Z učebnice str. 27/cv. 4 a) i b) – do sešitu mluvnice 2) PS str. 50 – celá 3) opakuj si literární termíny – literatura, epika, lyrika, poezie, próza, sloka, verš, verš vázaný, verš volný, rým, metafora, metonymie, personifikace, alegorie, anafora, aliterace, epiteton, eufemismus, … (viz sešit na literaturu) 4) nauč se pěkně a výrazně recitovat libovolnou báseň – minimální rozsah je 15 veršů (např. Seifert, Hálek, Erben, …) – pořád tu stejnou z minulého týdne, ne…

Samostudium 16.–20. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (6. – 7. roč.) Třída: 7. C     Český jazyk 1)      Tvarosloví – PS str. 21, 22 2)     přečti si rámečky v uč. str. 24, 25 3)     do sešitu vypracuj str. 25/cv. 4 a) 4)     opakuj si literární termíny – literatura, epika, lyrika, poezie, próza, sloka, verš, verš vázaný, verš volný, rým, metafora, metonymie, personifikace, alegorie, anafora, aliterace, epiteton, eufemismus, … (viz sešit na literaturu) 5)     nauč se pěkně a výrazně recitovat libovolnou báseň – minimální rozsah je 15 veršů (např. Seifert, Hálek, Erben, …)   Matematika a…

domácí úkol VV

Milí žáci, Vzhledem k tomu, že se po nějakou dobu neuvidíme, bych vám chtěla zadat za domácí úkol alespoň jednu práci. Protože na tvorbu budete mít hodně času, byla bych ráda, abyste si na obrázku dali co nejvíce záležet. Zadání zní „Koláž na téma zvíře“ – formát čtvrtka A3. Budete potřebovat lepidlo, rozstříhané časopisy či barevné papíry a předlohu zvířete. Na čtvrtku si předkreslíte zvíře (stačí hlava, nemusíte celé tělo). Pomocí postupného nalepování odstřižků papírků zvíře „vybarvíte“…bude dobré, když uděláte i pozadí. Pro představu zde přidávám fotky obrázků jiných dětí, případně googlete „animal paper collage art. “  Neváhejte mi pak…